Lịch làm việc Tuần 51/2022

Lịch làm việc Tuần 51/2022

Số kí hiệu LLV51/2022
Ngày ban hành 30/12/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 51 năm 2022 (từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2022)
THỨ HAI (19/12)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp hội ý lãnh đạo Ban trao đổi nội dung chuẩn bị công tác tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB); lãnh đạo các phòng, đ/c Hồng Sơn, Phúc, Tuyết Anh.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài năm 2022. Địa điểm: Hội trường Thành ủy.
3) 8h00: Đ/c Danh, Quang Trung: Dự hội thảo lịch sử huyện Đồng Phú giai đoạn 1975-2020 do huyện ủy Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Đồng Phú.
CHIỀU 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
Thành phần cơ quan: Công chức, người lao động cơ quan.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 84-GM/BTGTU, ngày 13/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ BA (20/12)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Bình Phước để thống nhất nội dung họp Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức
2) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
 - 09h30 – 10h00:  Xin chủ trương tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2023 (đ/c Quân chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Cùng dự: Đ/c Quân
- 10h00 – 10h30: Thông qua Kế hoạch xây dựng, triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước” (đ/c Đức chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Cùng dự: Mạc Đình Huấn (PB), Đức
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Tổng kết công tác phong trào nông dân năm 2022; tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2022. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
3) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Đại hội Đại biểu Hội bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
4) 8h00: Đ/c Hùng: Chấm thi Hội thi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh(theo ủy quyền của đ/c Đức)
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng lớp đảng viên mới tại Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ TƯ (21/12)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở tại TTCT Chơn Thành (thời gian: cả ngày)
CHIỀU
(21/12)
1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (phiên họp thứ 3/2022). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 16h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Phó bí thư chi bộ): Chủ trì họp chi bộ để chỉ đạo quán triệt và hướng dẫn cài đặt app sổ tay đảng viên tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.  
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan (yêu cầu đảng viên chuẩn bị máy tính xách tay, điện thoại thông minh để cài đặt và thực hành).
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
4) 14h00: Đ/c Đức: Dự họp Bộ phận giúp việc Tiểu ban An toàn an ninh mạng tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Công an tỉnh.
THỨ NĂM (22/12) 
SÁNG 1) 10h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 38/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung:
- 10h00 - 10h30: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Xin chủ trương nội dung chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2026. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo BTG Tỉnh ủy.
- 10h30: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch xây dựng, triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước” (đ/c Đức chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Cùng dự: Đ/c Huấn, Đức.
2) 11h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự cơm thân mật Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022); 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Phước (25/12/1945-25/12/2022). Địa điểm: Nhà ăn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h00: Đ/c Hồng Sơn: Dự và đưa tin về hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021-2022 do Cục Thuế tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (23/12)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
Cùng dự: Đ/c Đức, Hùng.
2) 7h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, QCDC ở cơ sở, Ban chỉ đạo quần chúng liên nghành năm 2022 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Khu căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh.
3) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng tuyên giáo cơ sở tại Bù Đăng (thời gian: cả ngày).
5) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự hội thảo lần 1 gặp gỡ nhân chứng lấy ý kiến góp ý bản thảo “Đồng Nơ lịch sử - truyền thống đấu tranh và xây dựng (1930-2020)”. Địa điểm: Hội trường UBND xã Đồng Nơ (huyện Hớn Quản).
Thành phần: Đ/c Quân, Quang Trung.
CHIỀU
(THỨ 6)
1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
Cùng dự: Đ/c Hùng.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương. Địa điểm: Phòng họp G – UBND tỉnh (theo ủy quyền của Trưởng ban).
THỨ BẢY (24/12)
SÁNG 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
Cùng dự: Đ/c Dương. (Giao phòng TT-TH liên hệ sắp xếp đi chung xe với Sở Thông tin và Truyền thông).
  14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
Cùng dự: Đ/c Đức, Hùng.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay15,468
  • Tổng lượt truy cập10,206,157
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây