Lịch làm việc Tuần 9/2023

Lịch làm việc Tuần 9/2023

Số kí hiệu LLV09/2023
Ngày ban hành 01/03/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực lịch
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 19 tháng 02 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 09 năm 2023 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)
 
THỨ HAI (27/02):
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển do Bộ VHTT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện CTQG HCM và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
2) Các đồng chí Phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB) Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT: Dự họp để thống nhất nội dung câu hỏi và đáp án của các môn thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh về công tác chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác du lịch, xúc tiến du lịch, thể dục thể thao. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
THỨ BA (28/02):
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT – BCV cấp tỉnh); Mạc Đình Huấn (PB- BCV Trung ương), Khiêm (BCV Trung ương); công chức phòng TT-KG. 
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Hồng Sơn: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 do Đảng ủy Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng.  
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp về công tác cán bộ của cơ quan. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đ/c Phó trưởng ban.
2) 8h00: Đ/c Hùng: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 do Đảng ủy Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng.  
THỨ TƯ (01/3):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo App sổ tay đảng viên tỉnh Bình Phước (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Đức, Hùng, Phúc, Tuyết Anh.  
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT: Dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022 do Chủ tịch hội đồng tỉnh tổ chức. Địa điểm: Phòng họp B Tỉnh ủy.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn của HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo tại Trường THCS Nguyễn Trãi và Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu của huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: tại Trường THCS Nguyễn Trãi và Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu của huyện Bù Gia Mập.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 do Đảng ủy Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng.  
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn của HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo tại UBND huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập
3) 14h00: Đ/c Đức: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 do Đảng ủy Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng.  
THỨ NĂM (02/3):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn của HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Long; Trường THPT Chu Văn An. Địa điểm: thị xã Chơn Thành.
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp đóng góp ý kiến đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
4) 8h00: Đ/c Hồng Dương: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 do Đảng ủy Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng.  
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn của HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo tại UBND Thị xã Chơn Thành. Địa điểm: Trụ sở UBND thị xã Chơn Thành.
THỨ SÁU (03/3):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng, Phúc, Tuyết Anh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Quang Trung: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 do Đảng ủy Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHHMTV cao su Phú Riềng.  
CHIỀU 1) 14h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi bộ và cơ quan. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Nội dung: - Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ.
                 - Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2023
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ; công chức người lao động cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự cho huyện ủy Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Đồng Phú.  
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV39/2023
Ngày ban hành:24/09/2023
Số kí hiệu:LLV38/2023
Ngày ban hành:17/09/2023
Số kí hiệu:LLV37/2023
Ngày ban hành:09/09/2023
Số kí hiệu:LLV36/2023
Ngày ban hành:08/09/2023
Số kí hiệu:LLV35/2023
Ngày ban hành:29/08/2023
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1038-CV/BTGTU

Công văn gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

lượt xem: 450 | lượt tải:244

1030-CV/BTGTU

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

lượt xem: 328 | lượt tải:141

87-HD/BTGTU

Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

lượt xem: 171 | lượt tải:107
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay20,050
  • Tổng lượt truy cập5,746,133
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây