Bộ đội Biên phòng Bình Phước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nhiệm vụ của đơn vị

Thứ bảy - 18/09/2021 08:47 1.467 0
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước hiện có 23 chi, đảng bộ trực thuộc (trong đó có 10 Đảng ủy, 13 chi bộ cơ sở); 31 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; tổng số đảng viên là 642 đồng chí. Trong những năm qua Đảng bộ BĐBP Bình Phước đã có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, đoàn kết nội bộ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đảng ủy đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong đó có việc triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp… 

Lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2021) và 32 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021),
Hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động tiến hành tổ chức các đoàn kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong BĐBP tỉnh đã kiểm tra theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 24 tổ chức đảng, 1397 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng, 33 đảng viên; kỷ luật 01 tổ chức đảng, 29 đảng viên, trong đó: Khai trừ 02 đảng viên, cảnh cáo 09 đảng viên, khiển trách 18 đảng viên.
 Chỉ đạo các cấp ủy, chi, đảng bộ thực hiện tốt việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên, kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Triển khai nghiêm túc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước và Bộ Tư lệnh BĐBP; thực hiện tốt việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển, thăng, phiên quân hàm, nâng lương sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đúng quy định.
Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 vào chương trình, kế hoạch công tác Đảng hằng năm và nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ; niêm yết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị, để mỗi cán bộ, chiến sỹ “tự soi, tự sửa”, tự chỉnh đốn bản thân trong đạo đức, lối sống và công việc hằng ngày. Hằng tháng, trong sinh hoạt định kỳ các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình soi chiếu với công việc được giao, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém.
Đối với cấp ủy các cấp luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và ban hành các quy chế, quy định xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tập thể cấp ủy, ban thường vụ, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp…; những vấn đề quan trọng đều được đưa ra Đảng ủy thảo luận quyết định, qua đó không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả nghị quyết của cấp ủy khi được ban hành, mà còn góp phần làm chuyển biến tích cực trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, cũng như đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Đối với cấp ủy, trong kiểm điểm hằng năm đều được cấp ủy cấp trên về dự và gợi ý kiểm điểm tập trung vào những mặt còn tồn tại, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục với thời gian cụ thể của từng cá nhân và tập thể. Mỗi cá nhân, cũng như tập thể đề cao tính dân chủ, thẳng thắn, quyết liệt và sự cầu thị trong việc “Tự soi, tự sửa” đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh. Trên cơ sở nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình “Tự soi, tự sửa”, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Việc triển khai, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống dịch bệnh Covid -19.
Phát huy những kết quả đạt được, đặc biệt trước yêu cầu đổi mới, Đảng ủy BĐBP Bình Phước tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chị thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, từ đó cụ thể hóa thành những phong trào, chương trình hành động trong toàn lực lượng; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Gia Phúc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay19,105
  • Tổng lượt truy cập10,232,255
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây