Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua phải thực sự xuyên suốt trong mọi hoạt động

Thứ tư - 05/06/2024 03:34 165 0
“Bình Phước là tỉnh biên giới thuộc miền Đông Nam Bộ, có vị trí địa lý chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng Sông Cửu Long với Tây Nguyên và quốc tế. Những năm qua, diện mạo và tiềm lực kinh tế - xã hội của tỉnh khẳng định vị thế trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, đặc biệt là thông qua phong trào thi đua quyết thắng”. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường tại Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2024 tổ chức sáng 5-6.
 
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là thực hiện hiệu quả cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn bám sát thực tiễn, phát triển liên tục, rộng khắp, xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ đội và dân quân tự vệ, thực sự là nhu cầu tự giác, động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh Bình Phước đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường thể hiện bằng chủ trương, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị LLVT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước; làm cho thi đua thực sự xuyên suốt trong mọi hoạt động của LLVT tỉnh, trở thành nhu cầu tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy thực hiện sự lãnh đạo của tập thể gắn với phân công cá nhân phụ trách theo đúng quy chế công tác thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Phước biểu dương những kết quả mà tập thể, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được. Thông qua phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên; nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất sắc tiếp tục thể hiện sinh động hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. Những thành quả mà tỉnh Bình Phước đạt được trong những năm qua có vai trò đóng góp quan trọng của LLVT tỉnh, nhất là công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng tiềm lực chính trị của tỉnh, thế trận lòng dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, LLVT tỉnh đã một lần nữa thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.

Nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường lưu ý: Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của đại hội thành các chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ, các chương trình hành động cụ thể; ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng phải tập trung hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình và phối hợp xử lý các tình huống; luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

 
Thi đua xây dựng cấp ủy, các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, quân đội, địa phương và truyền thống LLVT tỉnh anh hùng để cán bộ, chiến sĩ sống có lý tưởng, thương yêu đồng chí, đồng đội, kính trọng nhân dân, có quyết tâm và trách nhiệm cao, không sợ hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Phước

Tổ chức các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, bộ phận, từng người. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước luôn tự hào về LLVT anh hùng và sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phong trào thi đua quyết thắng phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng hoa chúc mừng và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua quyết thắng
 
Tại đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 đã được tuyên dương, khen thưởng.
 
Đại tá Phạm Như Quân, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội
 
Trong quyết tâm thư, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tiếp tục ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, địa phương và Bộ CHQS tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, ra sức phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, các cơ quan, đơn vị luôn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; ra sức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
 
Các đại biểu dự Đại hội chụp hình lưu niệm

Tác giả: Anh Ngọc - Trương Hiện (BPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1443 | lượt tải:1269

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập147
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,280,174
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây