Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 264-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ năm - 06/06/2024 23:02 126 0
Ngày 06/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 24/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
 
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và huyện Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước
 
Theo đó, Kế hoạch thực hiện nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; các đại biểu và đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo thành phố Tuyền Châu và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Phúc Kiến.
 
Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh) chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về chỉ đạo, định hướng các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; định hướng các hoạt động tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.  Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú trên địa bàn tích cực chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu nổi bật của quá trình đổi mới đất nước, những tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, vùng đất, con người, phong tục tập quán tốt đẹp của đất nước, của tỉnh, về cơ hội đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh…

Các sở, ban ngành UBND các huyện, thị xã thành phố: tổ chức quán triệt, phổ biến và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại, truyền thông, quảng bá về tỉnh và địa phương; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Các cơ quan báo chí của tỉnh: tăng cường tuyên truyền các hoạt động triển khai thực hiện, kết quả thực hiện Kế hoạch này; chú trong đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh trên các loại hình báo chí. Chọn lọc các tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại tham gia Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại…

 
Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V”
 
Đồng thời, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

(1) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 24/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân.

Chú trọng thông tin, tuyên truyền về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, văn hóa và con người Bình Phước theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế của tỉnh Bình Phước. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh về Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

(2) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách về thông tin đối ngoại.
Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ nhằm tránh chồng chéo, phát huy vai trò chủ trì quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đảm bảo triển khai công tác và hoạt động thông tin đối ngoại một cách tổng thể, nhất quán và hiệu quả.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trước các sự việc nhạy cảm, phức tạp, mới nảy sinh, với tinh thần làm tốt công tác truyền thông chính sách, không né tránh trước những vấn đề tồn tại, nhạy cảm.

(3) Đổi mới tư duy, nội dung, cách làm thông tin đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong tư duy về công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới; nhận thức sâu sắc mối quan hệ chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; gắn thông tin đối ngoại với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại.

 (4) Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, địa phương. Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, đảm bảo thông tin tích cực là thông tin chủ đạo; kiên quyết khắc phục tình trạng đưa tin thiếu chính xác, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin làm rõ những nội dung phản ánh chưa chính xác, chưa đầy đủ, sai sự thật; chủ động nắm bắt, phát hiệu, đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh quốc gia và hình ảnh của tỉnh.

(5) Tăng cường nguồn lực, khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.
(Xem chi tiết Ké hoạch tại file đính kèm bên dưới).
 
Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia
năm 2022 tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập

 

Tác giả: HD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1443 | lượt tải:1269

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập189
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,277,950
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây