Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU

Thứ tư - 14/12/2022 03:38 1.722 0
 Từ khi thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh”, nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được nâng lên và đạt được những kết quả tích cực.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền
Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các trang mạng xã hội, hệ thống phát thanh, truyền hình, các báo, tạp chí, bản tin của ngành, đơn vị, qua đó kịp thời phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, luật an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hội nghị thông tin thời sự, các hội thi, liên hoan văn hóa, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền thông tin lưu động, tuyên truyền trực quan... nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sỹ thực hiện tốt công tác sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Chỉ đạo các đơn vị có chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động biểu diễn, quảng bá của các đoàn nghệ thuật về biểu diễn trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo  sai quy định.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên Tạp chí Văn nghệ, qua sinh hoạt chuyên môn định kỳ của các chi hội, hội nghị sơ, tổng kết, tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ, cộng tác viên đầu năm, tổ chức tọa đàm... kết hợp với việc tổ chức học tập quán triệt quan điểm, đường lối sáng tác theo khuynh hướng tích cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kiên quyết phê phán khuynh hướng sáng tác không lành mạnh, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, xa lạ với bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, vận động, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, cam kết không tham gia vào các tổ chức hội hoạt động trái pháp luật, không tham gia bình luận với nội dung, ngôn ngữ không tốt trên mạng xã hội.

Các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Ngành văn hóa tham gia 18 Liên hoan cấp toàn quốc và khu vực. Kết quả tham gia đạt 30 Huy chương Vàng, giải A; 45 Huy chương Bạc, giải B; 08 giải C và nhiều giấy khen, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND các tỉnh đăng cai tổ chức.

Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, thu hút đông đảo các diễn viên, ca sĩ, tuyên truyền viên và nghệ nhân đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh biểu diễn phục vụ nhân dân. Đồng thời, hàng năm tổ chức biểu diễn và lưu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ưu tiên phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bình quân được 90 buổi/năm và chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, bình quân được 350 buổi/năm; tham gia 04 đợt liên hoan, hội diễn cấp toàn quốc. Kết quả đạt được nhiều giải thưởng, bằng khen.

Tỉnh Bình Phước hiện có hơn 13.000 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, mỹ thuật có liên quan đến lịch sử kháng chiến, lĩnh vực dân tộc học, khảo cổ học… được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, trong đó có 01 bảo vật quốc gia là Đàn đá Lộc Hòa. Để góp phần bảo tồn và phát huy tốt giá trị hiện vật, từ năm 2016 đến nay, Bảo tàng tỉnh Bình Phước đã tổ chức và phối hợp với các bảo tàng ngoài tỉnh tổ chức gần 30 đợt trưng bày thu hút gần 45.000 lượt khách, qua đó giới thiệu về vùng đất, con người Bình Phước, nhất là sự hình thành của vùng đất Bình Phước và quá trình lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh cách mạng của quân dân Bình Phước đến với các đoàn khách tham quan, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.
 
                   Đặc trưng văn hóa các tộc người ở Bình Phước

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh  phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh nhằm động viên văn nghệ sỹ cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết tạo ra nhiều sản phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cũng như định hướng tư tưởng chính trị cho đội ngũ văn nghệ sỹ trong hoạt động sáng tác và tổ chức tọa đàm về trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Phước với việc xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách của con người Việt Nam.

Hoạt động của các chi hội chuyên ngành sôi nổi, thiết thực, trong đó, chi hội âm nhạc đã tổ chức đêm nhạc giới thiệu ca khúc mới nhằm khuyến khích, động viên các nhạc sĩ tích cực trong hoạt động sáng tác, biểu diễn. Chi hội Mỹ thuật tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực VII có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng. Chi hội Nhiếp ảnh cùng với Chi hội Âm nhạc và Mỹ thuật tổ chức trưng bày, giới thiệu 200 tác phẩm sáng tác tại triển lãm được người xem quan tâm và đánh giá cao. Chi hội Nhiếp ảnh tích cực tham gia triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật Đông Nam bộ, có nhiều tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm. Tại cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều tác giả đạt giải cao.

Tạp chí Văn nghệ, nâng cao chất lượng nội dung các số phát hành. Duy trì chuyên mục chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Văn học Nghệ thuật. Tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, đội ngũ biên tập từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đã khắc phục những sai sót trong quá trình biên tập, in ấn, phát hành. Lực lượng cộng tác viên ngày càng gắn bó hơn; cộng tác viên mới, trẻ, cây bút học đường tăng hơn trước. Nội dung, hình thức thể hiện của Tạp chí được nâng lên, đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc. Tạp chí phát hành 10 số/năm, với số lượng mỗi kỳ là 1.000 bản.

Nhìn chung, sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy, đạt được một số kết quả bước đầu. Các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, đã động viên văn nghệ sỹ, những người yêu thích lĩnh vực văn học, nghệ thuật tích cực sáng tác, biểu diễn, tham gia giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và nhu cầu sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật cho công chúng. Tình hình tư tưởng của đa số văn nghệ sỹ, cán bộ, hội viên ổn định, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội; hoạt động sáng tác, biểu diễn theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, việc giới thiệu quảng bá về vùng đất, con người Bình Phước đến với đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh ngày càng khởi sắc, phát triển; công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, hoạt động sáng tác chỉ tập trung ở một số văn nghệ sĩ lớn tuổi, đề tài về vùng đất, con người và những thành tựu của tỉnh còn mờ nhạt, chưa được quan tâm sáng tác nhiều. Hoạt động quảng bá, biểu diễn chủ yếu tại thời điểm vào những ngày lễ, tết, sự kiện chính trị lớn và tập trung tại các đô thị, trung tâm. Việc giới thiệu tác giả, tác phẩm trên sóng truyền hình còn khó khăn…

Những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển phong trào văn học, nghệ thuật ở địa phương, đơn vị mình.

- Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng sáng tác lành mạnh, theo đúng trọng tâm, chủ đề, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, tránh sáng tác có nội dung lệch lạc, lạm dụng khai thác quá mức các mặt tiêu cực của đời sống xã hội.

- Vận động đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao nhận thức trong hoạt động sáng tác, bám sát mảng đề tài về vùng đất, con người Bình Phước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể và các sở, ban, ngành đẩy mạnh phát động phong trào sáng tác, giới thiệu, quảng bá văn học, nghệ thuật trong cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tiếp tục nghiên cứu, sáng tác về mảng đề tài dân tộc thiểu số; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước giới thiệu định kỳ các tác phẩm, tác giả tiêu biểu trên sóng  phát thanh, truyền hình.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, thông tin, bình luận của đội ngũ văn nghệ sĩ trên các trang mạng xã hội để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện sai trái.

Tác giả: M.An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay14,979
  • Tổng lượt truy cập10,205,668
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây