BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai - 24/01/2022 20:30 566 0

Chiều ngày 20/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Văn Tiến, Bí Thư Đảng ủy- Giám đốc BHXH tỉnh; các phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; Giám đốc, các phó Giám đốc BHXH các huyện, thị xã cùng viên chức và người lao động cơ quan BHXH tỉnh.

 
Quang cảnh Hội nghị

Khó khăn, thách thức và kết quả đạt được

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh đã báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả công tác năm 2021 của Ngành với các nhiệm vụ gồm: Công tác thu và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; công tác truyền thông và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; công tác quản lý tài chính và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN; công tác giám định BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra vài giải quyết đơn thư khiếu nại; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng trong tất cả các nhiệm vụ, ngành BHXH tỉnh đều đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị, đời sống nhân dân, thể hiện được vai trò trụ cột của an sinh xã hội.
Ngành BHXH tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu được giao với một số kết quả nổi bật như: Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 886.640 người,  đạt 101% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao 2021. số người tham gia BHXH đạt 33,29% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHYT đạt trên 91% so với dân số trên địa bàn tỉnh; hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh giao năm 2021. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.257.169 triệu đồng, tăng 50.098 triệu đồng (1,6%) so với năm 2020, đạt 100,8% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2021. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 36.279 triệu đồng, chiếm 1,1% so với chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao 2021.

Trong năm 2021, ngành BHXH tỉnh đã đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho  gần 16.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: được toàn ngành BHXH tỉnh chủ động, nỗ lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, đảm bảo chính sách hỗ trợ đến người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng quy định, với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục để người lao động, người sử dụng lao động nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất. Tính đến ngày 31/12/2021: Đã thực hiện giảm đóng vào quỹ BHTN từ 1% xuống mức đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHTN cho 1.925 đơn vị với 113.132 lao đồng. Đã tiếp nhận và giải quyết cho 122.808 người lao động đang tham gia BHTN và  lao động đã dừng tham gia, có bảo lưu thời gian tham gia BHTN trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2021. Với tổng số tiền giải quyết là 276.190.450.000 triệu đồng/122.342 người.Tổng số tiền chuyển hỗ trợ là 275.855.800.000 đồng/122.169 người. Còn 173 người đã làm thủ tục và được giải quyết (với số tiền 334.650.000 đồng) nhưng cơ quan BHXH chưa chuyển được tiền hỗ trợ; do khi kê khai hồ sơ, người lao động ghi sai số tài khoản, sai tên ngân hàng.

Hội nghị được nghe các báo cáo tham luận về về những giải pháp hay, hiệu quả trong công tác thu và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các giải pháp quản lý quỹ KCB BHYT thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Mai Văn Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, thử thách của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đã tập trung, quyết liệt, sáng tạo của trong việc triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết, linh hoạt, phù hợp với thực tế và tình hình diễn biến dịch bệnh.

 
Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Mai Văn Tiến  phát biểu kết luận tại hội ngh

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Mai Văn Tiến - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022, nhiệm vụ của Ngành hết sức nặng nề, yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

Thứ hai, tăng cường khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh giao; tập trung các giải pháp đồng bộ để vận động, khai thác người tham gia BHXH bắt buộc đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH và đẩy mạnh khai thác người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thứ ba, thường xuyên bám sát đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động nhằm đôn đốc thu hiệu quả, theo tháng gắn liền với công tác hậu kiểm nhằm chấn chỉnh kịp thời những khó khăn, tồn tại của đơn vị để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Chú trọng đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Thứ tư, tổ chức xét duyệt kịp thời và quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng; đảm bảo chi đúng, chi đủ và tận tay đối tượng. Tập trung công tác quản lý tài chính, quản lý chi trả, đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ BHXH, BHTN, BHYT và chi tiêu bộ máy cho toàn hệ thống BHXH tỉnh đúng qui định và nguyên tắc tài chính.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả giám định thanh toán chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống; giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân tham gia BHYT; có biện pháp ngăn ngừa, chống lạm dụng, lãng phí quỹ khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo cân đối dự toán chi KCB BHYT của Thủ tướng giao năm 2022.

Thứ sáu, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực KCB BHYT, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra; lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các đơn vị vi phạm theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời công khai các đơn vị này trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thứ bảy, quyết liệt triển khai giao dịch điện tử hồ sơ ngắn hạn; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt.
Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Ngành thông qua nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau như Cổng thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động, qua hệ thống tin nhắn đa phương tiện, nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử và giao dịch trực tuyến mức độ 4...

Nhân dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, và khen thưởng đột xuất cho một số đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 


 

Tác giả: Duy Khiêm-TA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 105 | lượt tải:113

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 217 | lượt tải:117

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 464 | lượt tải:386
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập264
  • Hôm nay13,578
  • Tổng lượt truy cập9,341,207
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây