Đài Truyền hình Việt Nam với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ hai - 29/11/2021 04:40 1.683 0
Đài Truyền hình Việt Nam với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài, chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Mảng nội dung quan trọng này đã được Đài THVN tổ chức tuyên truyền ngày càng bài bản với nhiều thể loại chương trình có sức nặng (hệ thống các bản tin thời sự, chuyên mục, phim tài liệu, điểm báo…); công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các kênh truyền hình truyền thống cũng như trên nền tảng số và đã mang lại hiệu quả tích cực.

Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, khẳng định những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, Đài THVN đã có nhiều chương trình vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc để chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong tuyên truyền, Đài THVN luôn chú trọng việc kết hợp giữa “xây” và “chống”, qua đó vừa phổ biến, giải thích để nhân dân hiểu rõ, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa giúp cho nhân dân nhận diện rõ các luận điệu xuyên tạc, không mắc mưu hiểm độc của các thế lực thù địch. Qua tuyên truyền, Đài THVN đã góp phần vạch rõ bộ mặt thật của những kẻ núp bóng, đội lốt dưới nhiều danh nghĩa khác nhau hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền, hàng năm Đài THVN đều có nhiều chương trình tuyên truyền về việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch.  Đặc biệt, Đài THVN đã có nhiều phóng sự, chương trình khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đài THVN triển khai gắn liền với tuyên truyền kỷ niệm các các ngày lễ lớn. Ví dụ:

Nhân dịp kỷ niệm 170 năm tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”; 200 năm ngày sinh Các Mác, Đài THVN đã bám sát các cuộc hội thảo do Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị tổ chức, triển khai nhiều tin, bài phản ánh thân thế, sự nghiệp và những nội dung tư tưởng cơ bản trong các tác phẩm của Các Mác, nhất là lý luận về giải phóng giới cần lao, nhân dân lao động và các tầng lớp bị bóc lột;  qua đó khẳng định tính thời sự và sức sống trường tồn của học thuyết Mác, phản bác quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời cũng như khẳng định tính đúng đắn của con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn.  

Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Đài THVN đã tập trung tuyên truyền, tôn vinh cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Qua tuyên truyền đã trực tiếp  phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định công lao, sự đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Đài THVN đã mở các đợt tuyên truyền cao điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động. Ví dụ:

- Vào tháng 6 năm 2018, lợi dụng sự thiếu thông tin của một bộ phận nhân dân, thông qua mạng xã hội, các thế lực thù địch tuyên truyền, kích động nhân dân tại nhiều địa phương tụ tập đông người, biểu tình phản đối Quốc hội xem xét thông qua luật Đặc khu và luật An ninh mạng. Cao điểm, từ ngày 10  đến ngày 11/6/2018 nghe theo kẻ xấu xúi giục, hàng nghìn người dân, trong đó đa phần là đối tượng cộm cán, trẻ vị thành niên tụ tập đông người, xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan công quyền tại địa phương này đập phá tài sản công, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình hình này, Đài THVN đã chủ động huy động tổng lực, cử phóng viên vào các điểm nóng, tổ chức nhiều vệt tin, bài trong nhiều ngày. Trong đợt tuyên truyền này, cùng với các vệt phóng sự, chương trình phân tích rõ những điểm mới và sự cần thiết phải ban hành luật An ninh mạng, đấu tranh trực diện với những luận điệu xuyên tạc cho rằng ban hành luật An ninh mạng là hạn chế quyền tự do phát ngôn của người dân, Đài THVN cũng tổ chức sản xuất nhiều tin, bài vạch trần các hành vi mua chuộc bằng tiền, dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia biểu tình gây rối làm mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.

- Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Đài THVN đã sản xuất và phát sóng nhiều phóng sự, chương trình phản ánh tiếng nói của các đại biểu quốc hội, nhân sỹ, trí thức khẳng định sự cần thiết của việc ban hành luật An ninh mạng, đấu tranh phản bác hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc về luật này, kêu gọi người dân bình tĩnh không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu tụ tập đông người dẫn đến vi phạm pháp luật. Vệt chương trình này đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Năm 2018, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận về vi phạm của Ông Chu Hảo - nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, các thế lực thù địch đã tung tin xuyên tạc cho rằng “việc kỷ luật ông Chu Hảo là một sai lầm nghiêm trọng”, là “Đảng Cộng sản  tuyên chiến với giới trí thức”, từ đó cổ súy giới trí thức từ bỏ Đảng. Trước luận điệu trên, Đài THVN đã tổ chức sản xuất và phát sóng một loạt  phóng sự phản ánh bản chất vụ việc, khẳng định việc kỷ luật ông Chu Hảo là đúng các qui định của Đảng, đồng thời nhấn mạnh: là một đảng viên, trước hết ông Chu Hảo phải có tránh nhiệm chấp hành nghiêm túc các qui định của Điều lệ Đảng, không được nói khác, làm khác, trái với cương lĩnh, điều lệ và các nghị quyết của Đảng. Vệt chương trình này đã giúp cho công chúng nhận rõ bản chất vấn đề và thấy rõ các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của Ông Chu Hảo, từ đó có thái độ đúng đắn trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.  

     - Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài THVN đã thực hiện vệt tuyên truyền sâu rộng với một số lượng lớn chương trình, bằng nhiều thể loại: phóng sự trong bản tin thời sự, phim tài liệu, tọa đàm, cầu truyền hình về những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết tinh trong Di chúc và kết quả đất nước đạt được sau 50 năm thực hiện di huấn của Người. Đây là những chương trình được đầu tư công phu, có tác động sâu rộng, đóng góp tích cực trong việc nâng cao nhận thức về giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, về những thành tựu to lớn qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; đồng thời góp phần phản bác một cách hiệu quả những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cũng trong năm 2019, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được Đài THVN tích cực triển khai với những vệt chương trình nổi bật trên các kênh sóng như:

- Vệt phóng sự, chương trình với nội dung lên án và vạch trần những hành vi, thủ đoạn tung tin giả trên mạng xã hội, giúp tăng sức đề kháng của cộng đồng trước những thông tin xấu, độc.

- Loạt phóng sự, chương trình cảnh báo về những trang mạng mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nêu những phương pháp giúp người dân nhận diện được những trang mạng giả mạo.

- Vệt chương trình phản bác hiệu quả những nội dung sai lệch về tình hình nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam được nêu trong bản phúc trình về nhân quyền và tôn giáo của Bộ ngoại giao Mỹ. Các chương trình này đã đưa ra nhiều dẫn chứng có sức thuyết phục cao, đặc biệt là ý kiến của đại diện các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

- Đài THVN đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện và phát sóng các phóng sự làm rõ âm mưu của các tổ chức phản động: “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều Đại Việt”. Đặc biệt, Đài THVN đã sản xuất và phát sóng bộ phim tài liệu “Hai nửa thế giới”, trong đó đã đưa ra những bằng chứng về hoạt động khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” qua lời kể của chính những người Việt tại Mỹ; bộ phim cũng phản ánh câu chuyện của những nhân vật người Việt tại Mỹ từng có quan điểm chống phá chế độ ta, nhưng sau khi trở về Việt Nam đã thay đổi nhận thức và mong muốn đóng góp xây dựng đất nước. Với những chất liệu rất có giá trị và có sức thuyết phục cao, bộ phim đã được khán giả đánh giá cao và mang lại hiệu quả truyền thông rất tích cực.

Năm 2021, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đài THVN đã thực hiện vệt tuyên truyền sâu rộng về các thành tựu của đất nước  dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ đề này đã được tuyên truyền thường xuyên, liên tục, hàng ngày và trên tất cả các kênh sóng, góp phần phản bác những ý kiến nghi ngờ về  thành tựu của đất nước. Đài THVN đã có nhiều chương trình, đặc biệt là bản tin thời sự 19h, đấu tranh phản bác hiệu quả trước các  quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch (như: luận điệu vu cáo cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay là “cuộc thanh trừng phe phái trong nội bộ”; luận điệu “ chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; luận điệu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội…). Đây là những chương trình có lập luận sắc bén, thuyết phục và có tính đấu tranh mạnh mẽ, từ đó giúp khán giả cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch.

Cùng với việc duy trì đều đặn các tin, bài, phóng sự bình luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong chương trình thời sự 19h, từ tháng 7/2019 Đài THVN mở chuyên mục “Đối diện” chuyên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát sóng định kỳ 1 số/tháng. Kể từ khi bắt đầu phát sóng đến nay, chương trình “Đối diện” luôn được đánh giá cao về nội dung, có ảnh hưởng trong xã hội, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương. Ví dụ các chương trình: “Mặt trái của truyền thông xã hội”, “Những thủ đoạn gây bất ổn xã hội”, “Suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Nhận diện suy thoái”, “Nhận diện âm mưu kêu gọi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”… đều là những chương trình có tính đấu tranh mạnh mẽ, mang lại hiệu quả truyền thông cao, giúp công chúng nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vệt tuyên truyền này của chuyên mục “Đối diện” đã được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và dư luận đánh giá cao đồng thời đã vinh dự được nhận giải A giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải A giải Báo chí Quốc gia. Bên cạnh đó, nhiều số của chuyên mục “Đối diện” đã kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Đại hội XIII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với những kết quả đã đạt được, Đài THVN ngày càng phát huy vai trò,  trách nhiệm của Đài truyền hình quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực vào thành công chung trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Một số kinh nghiệm rút ra:

- Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch cần xác định rõ mục tiêu cần bảo vệ, cần đấu tranh, đặc biệt là nhận diện rõ bản chất của các chiêu trò của các thế lực thù địch để từ đó đề ra đối sách phù hợp.

- Trong tuyên truyền cần thực hiện tốt hai nhiệm vụ “xây” và “chống”. Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng các vệt tin, bài khẳng định sự đúng đắn, tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng, cần tăng tính thuyết phục trong các chương trình đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  - Song song với việc đấu tranh trực diện với những thông tin xấu độc, cần luôn bảo đảm dòng thông tin tích cực là dòng thông tin chủ lưu trên báo, đài, góp phần tạo một “tâm trạng xã hội” tích cực, củng cố niềm tin trong nhân dân vào các chủ trương và quyết sách của Đảng và Nhà nước. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  và chống lại thông tin xấu độc.

  - Việc các cơ quan Đảng, Nhà nước chủ động, nhanh nhạy, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí  là cơ sở hết sức quan trọng để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc. Vì thông tin chính thống được đưa kịp thời, minh bạch chính là cách hiệu quả nhất để đẩy lùi thông tin xấu độc.

Một số đề xuất kiến nghị:

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đài THVN có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Cần tăng cường cung cấp cho báo chí những thành tựu lý luận của Đảng, nhất là những vấn đề lý luận mới.

- Cần thiết lập hệ thống thông tin về các luận cứ có tính khoa học và thuyết phục cao để phục vụ cho công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Việc cung cấp cho báo chí các thông tin và luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cần được thực hiện bài bản hơn, thường xuyên hơn, như cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng và đột xuất, để báo chí thuận lợi hơn trong tuyên truyền.

- Tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học để thu hút các nhà khoa học, nhà lý luận có uy tín đưa ra các luận cứ có sức thuyết phục cao phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự kiện cho báo chí phản ánh./.

Tác giả: Đài Truyền hình Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay16,334
  • Tổng lượt truy cập10,207,023
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây