Bình Phước: GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt 7,76%

Thứ sáu - 05/07/2024 06:21 44 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 6 tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, sở, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
 
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó tập trung vào một số kết quả nổi bật sau:

Một là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh ước tăng 7,76% so với cùng kỳ năm 2023, đứng thứ 02 vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 18 so với cả nước. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao 14,25%, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; công tác phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã được quan tâm, có nhiều khởi sắc.

 Hai là, công tác chuẩn bị đầu tư đối với 2 dự án cao tốc được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến nay dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/5/2024; Dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Ba là, tình hình an ninh nội, ngoại biên, an ninh trên tuyến biên giới và an ninh chính trị giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Công tác đối ngoại được mở rộng, tăng cường, bước đầu thiết lập quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư với hai tỉnh Sơn Đông, Phúc Kiến (Trung Quốc); tổ chức thành công Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao Euro Cham tỉnh Bình Phước 2024.

Bốn là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện theo hướng tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả, sát tình hình thực tế, tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân. Công tác phát triển đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tỉnh được quan tâm thực hiện. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

 
Toàn cảnh đại biểu dự Hội nghị
 
Mốt số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024:
 
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; xây dựng, hoàn thiện nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh (theo Quy định số 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư).

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTr/TU; Nghị quyết số 14-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh năm 2024.

3. Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời và chống thất thu thuế; tổ chức điều hành chi ngân sách năm 2024 chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, trong đó đặc biệt chú trọng 02 dự án, công trình trọng điểm (Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

4. Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương có liên quan phối hợp cùng với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước tháo gỡ các khó khăn, sớm hoàn thành đưa vào vận hành các dự án lưới điện 110kV và trung hạ thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng để thực hiện thành công các chủ trương, định hướng và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tới. Tiếp tục rà soát, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện các giải pháp giảm thiểu những tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực quy hoạch phát triển ngành công nghiệp bauxite - alumin = nhôm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt an ninh, trật tự đối với các hoạt động liên quan nhà đầu tư nước ngoài, lao động người nước ngoài trong khu vực dự án, khu vực lân cận liên quan đến hoạt động của dự án.

5. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 trong tháng 9/2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở các huyện, xã thực hiện sắp xếp địa giới hành chính. Triển khai quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc sắp xếp, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chỉ đạo thành lập các tiểu ban đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng theo kế hoạch; rà soát, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị cán bộ theo quy định.

 7. Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Hoàn thành các thủ tục đấu thầu nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của App Sổ tay đảng viên điện tử.

 8. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; theo dõi, nắm sát, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tác giả: Hồng Dương (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1443 | lượt tải:1269

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập170
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,279,954
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây