Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Thứ năm - 27/06/2024 04:23 77 0
Thực hiện Công văn số 3341/BYT-BH ngày 17/6/2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, ngày 26/6/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND tổ chức các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7/2009 - 01/7/2024).
 

Với chủ đề truyền thông “Sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”. Thời gian truyền thông từ ngày 27/6/2024 đến ngày 08/7/2024.

Mục đích tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm y tế (BHYT); nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm duy trì tính bền vững của chính sách BHYT, thu hút người dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Nội dung truyền thông: Tiếp tục truyền thông về nội dung các chế độ BHYT; ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT; phổ biến về BHYT gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về tăng cường công tác BHYT trong tình hình mới, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, tiện ích việc sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng VssID - BHXH số để khám, chữa bệnh BHYT thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT; ý nghĩa giá trị của chế độ BHYT đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng, bệnh mãn tính, bệnh có chi phí khám chữa bệnh lớn; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế cơ sở để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT.

 Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHYT nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chính sách BHYT; chú trọng truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Truyền thông trên mạng xã hội, truyền thông trực quan tuyên truyền về BHYT trên các tuyến đường lớn, đông dân cư, tại trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế: chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng VssID – BHXH số để khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT;... Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT và nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ BHYT.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các hoạt động truyền thông nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam bằng các hình thức phù hợp; tổ chức tuyên truyền trực quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh: phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT nhằm duy trì tính bền vững của chính sách BHYT, thu hút người dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Tổ chức tuyên truyền về chính sách BHYT trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh; đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng,... Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện tăng cường truyền thông trên loa truyền thanh cơ sở về sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường phối hợp với ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, đặc biệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT đối với người dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền và đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng nhằm vận động người dân tham gia BHYT.

Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục duy trì 100% số học sinh tham gia BHYT hằng năm; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh khi tham gia BHYT bằng các hình thức phù hợp.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và đơn vị có liên quan: tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn tại trụ sở làm việc,… nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa của chính sách BHYT.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tại địa phương đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHYT; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn tuyên truyền về BHYT tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên: phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trên các kênh truyền thông của các cấp hội để đăng tải tin, bài, phóng sự, video,… nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa của chính sách BHYT. Khuyến khích công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chính sách BHYT theo quy định.

Tác giả: Hồng Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập99
  • Hôm nay18,372
  • Tổng lượt truy cập10,231,522
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây