10 kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2022

Chủ nhật - 08/01/2023 21:57 934 0
Năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bộ, ban ngành, đơn vị, tổ chức, toàn Ngành đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành đánh giá cao, người dân, DN ngày càng tin tưởng, hài lòng.
Dưới đây là 10 kết quả nổi bật trong năm 2022 của ngành BHXH Việt Nam:
1. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách
Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân, trong năm 2022, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi UBND 63 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp: Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến cấp xã; hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… Theo đó, BHXH các địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/a33964f4-c635-4487-ac0d-c0db3c71bd10.png
Đến nay đã có 63 tỉnh, thành phố kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; 56 tỉnh, thành đã đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH và 61 tỉnh, thành đã đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành đã thực hiện hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.
Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, vừa thể hiện trách nhiệm chăm lo, đảm bảo ASXH cho người dân trên địa bàn; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương.
2. BHXH Việt Nam quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển người tham gia trong bối cảnh hết sức khó khăn
Năm 2022, đại dịch Covid-19 đi qua để lại nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của Ngành. Song, với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, toàn Ngành đã bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với các bộ, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra những giải pháp điều hành đúng hướng, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt; phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/8ec78647-7cc4-4c58-afe7-7e34bcd799c2.png
Do đó, mặc dù trong điều kiện thực hiện hết sức khó khăn, nhưng các chỉ tiêu bao phủ đều tăng so với năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Cụ thể: Số người tham gia BHXH đạt 17,5 triệu người, đạt 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt trên 14,3 triệu người, đạt 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt trên 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/234a8be7-0b22-4a7c-8f3b-939220ca9cf9.png
Năm 2022 là năm đầu tiên BHXH Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh 190 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2022. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ để ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên các DN trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho NLĐ, mà còn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng DN trong việc đồng hành cùng Nhà nước xây dựng, củng cố nền ASXH, góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước.
Diện bao phủ tiếp tục được mở rộng đồng nghĩa với việc ngày càng có thêm nhiều người dân được thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao năm 2022, mà còn tạo tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT lộ trình đến năm 2025 theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

3. Quyền lợi người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT được đảm bảo đầy đủ, kịp thời
Năm 2022, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường sử dụng các DVC, rút ngắn thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng… đảm bảo quyền lợi cho người tham gia được đúng, đủ, kịp thời.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/d4b85273-8dbb-4e7c-aba0-fe9792a73fb7.png
Trong năm 2022, toàn Ngành đã giải quyết hơn 95 nghìn hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; chi trả hơn 10,9 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK; gần 1 triệu người hưởng các chế độ BH thất nghiệp…; 151,4 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú. Đáng chú ý, năm 2022 có khoảng 61% số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1813 của Thủ tướng Chính phủ.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/34d0a4d8-e026-40dd-8139-71f0489899dc.png
Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống ASXH tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực ổn định đời sống cho NLĐ, tạo thêm niềm tin vững chắc vào các chính sách ASXH giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.
4. Chi trả nhanh- chính xác- an toàn các khoản trợ cấp từ quỹ BHXH, quỹ BH thất nghiệp đến tận tay NLĐ và chủ SDLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19
Kịp thời nắm bắt khó khăn, đồng hành cùng NLĐ và DN, trong năm qua, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với cấp có thẩm quyền tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ NLĐ, DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực, trên nền nguồn dữ liệu CNTT sẵn có, đẩy mạnh truyền thông sâu rộng tới NLĐ, chủ SDLĐ… để triển khai kịp thời, minh bạch các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, quỹ BH thất nghiệp đến tận tay NLĐ, chủ SDLĐ một cách nhanh gọn, chính xác.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/ce222e14-2a23-47af-a775-cecb32e8d250.png
Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2022, toàn Ngành đã triển khai hỗ trợ và giảm mức đóng từ các quỹ BHXH, BH thất nghiệp tới NLĐ và chủ SDLĐ, nâng tổng số tiền hỗ trợ đạt trên 47.200 tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ. Trong đó, có 99,3% NLĐ nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng trong tổng số trên 13 triệu NLĐ được hưởng gói hỗ trợ bằng tiền mặt từ quỹ BH thất nghiệp. Kết quả này đã giúp DN, NLĐ phục hồi sản xuất, ổn định đời sống, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; được xã hội, NLĐ, DN đánh giá cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ngành trong công tác đảm bảo ASXH cho người tham gia trong bối cảnh đặc biệt khó khăn chưa từng có tiền lệ do dịch bệnh gây ra.
5. Tích cực đồng hành cùng ngành Y tế tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT
Bên cạnh việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ BHYT cho người tham gia, năm 2022, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT theo luật định. Đáng chú ý, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, Chính phủ đã có Nghị quyết số 144 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT. Với sự vào cuộc tích cực đó, nhiều vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam đã được tháo gỡ kịp thời.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/af2fa1ac-3420-41c5-aeb7-fec99918d804.png
Mặt khác, ngành BHXH Việt Nam còn tích cực phối hợp với các cơ sở KCB cải tiến, xử lý các vướng mắc về thủ tục KCB bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia BHYT; tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đưa lên Hệ thống thông tin giám định BHYT của Ngành nhằm quản lý quỹ BHYT ngày càng hiệu quả.
Sự chủ động, quyết liệt của ngành BHXH Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở KCB tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT.
6. Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện
Nắm bắt xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và định hướng, chiến lược chuyển đổi số quốc gia, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, trong năm qua, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ, thống nhất hệ thống CNTT của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao; đáp ứng yêu cầu đảm bảo ASXH quốc gia, phục vụ người dân và DN toàn diện hơn.z
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/866deb92-1153-4e02-84ee-77e6aab42fe2.png
Hiện, toàn ngành BHXH Việt Nam đang có gần 30 hệ thống ứng dụng CNTT quản lý các quy trình nghiệp vụ, với hơn 20 nghìn tài khoản trong Ngành thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ của Ngành; đã xây dựng, hoàn thiện kho CSDL của trên 98,7 triệu người dân; kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở KCB; có trên 620 nghìn tổ chức, DN sử dụng DVC trên toàn quốc; Hệ thống giao dịch BHXH điện tử và Hệ thống thông tin giám định BHYT tiếp nhận khoảng 300 triệu hồ sơ giao dịch trực tuyến (trong đó có khoảng 170 triệu lượt đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT); kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu với các CSDL quốc gia, chuyên ngành thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia, đến nay đã thực hiện hơn 500 triệu lượt xác thực và chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương… Đây là tiền đề quan trọng cho công tác tổ chức thực hiện chính sách trên môi trường số; là nền tảng trong việc chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ Big Data, AI nhằm mục tiêu trở thành tổ chức ASXH hiện đại của Ngành.
Khi các hoạt động của Ngành cũng như các giao dịch của người tham gia, người dân, đơn vị, DN với cơ quan BHXH được thực hiện trên môi trường số đã giúp giảm tải tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho đơn vị SDLĐ, NLĐ; giúp DN, NLĐ dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu tham gia, thụ hưởng chính sách; nâng cao tính minh bạch của thông tin, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT...
Mới đây, tại Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 do Bộ TT-TT công bố, BHXH Việt Nam đứng thứ 3 trong Bảng xếp hạng và đứng đầu trong Khối cơ quan Trung ương thuộc Chính phủ. Trong xếp hạng chuyển đổi số, BHXH Việt Nam có nhiều chỉ số chính đạt thứ hạng cao như: Nhân lực số xếp thứ 1; Hoạt động chuyển đổi số xếp thứ 2 và Nhận thức số xếp thứ 3.
7. Triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đem tới nhiều tiện ích cho người dân, DN
Thực hiện hiệu quả Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Đến hết tháng 12/2022, Hệ thống đã xác thực trên 71,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ gần 62,3 triệu lượt thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/f6516dc2-5cbc-4a0b-b095-27e0a164559a.png
Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB BHYT, giúp người tham gia giảm thời gian, thủ tục khi đi KCB; triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc vân tay trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT và trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” cơ quan BHXH, giúp người tham gia, thụ hưởng thực hiện các TTHC về BHXH, BHYT được nhanh chóng và thuận tiện. Kết quả, cả nước đã có trên 12 nghìn cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip trong KCB BHYT (chiếm 93,8% tổng số cơ sở KCB BHYT).
Việc tích hợp, triển khai các DVC trên Cổng DVC quốc gia cũng được BHXH Việt Nam tích cực, phối hợp triển khai như: Tích hợp các DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”, “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng” (từ tháng 7/2022); liên thông và triển khai thí điểm 2 DVC “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”. Theo đó, đến hết tháng 12/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho gần 50 nghìn trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ; hơn 50 nghìn lượt giao dịch gia hạn BHYT theo hộ gia đình thành công.
Với nguồn CSDL được cập nhật thường xuyên và hệ thống CNTT phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam với các bộ, ngành giúp chuẩn hóa dữ liệu hiệu quả, vừa phục vụ công tác quản lý, vừa phục vụ cho việc cải cách, liên thông TTHC, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, vì quyền và lợi ích của người dân, đơn vị và DN.
8. Triển khai đồng loạt các giải pháp quyết liệt thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT
Nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người tham gia, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam có Nghị quyết số 317 về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác thu, giảm tiền chậm đóng năm 2022: Chỉ đạo BHXH các tỉnh thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình trạng chậm đóng của các DN trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các DN chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đầy đủ, kịp thời; tích cực phối hợp với ngành Công an, Thuế, LĐ-TB&XH, LĐLĐ, KH-ĐT… triển khai nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi số tiền chậm đóng hiệu quả. Trong đó, cơ quan Công an và cơ quan BHXH tại 63 tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng, với số tiền thu hồi được trong năm đạt 500 tỷ đồng.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/972e3eb3-e13c-46b0-b86b-a41ae80a2be8.png
Bên cạnh đó, toàn Ngành tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị SDLĐ theo kế hoạch hoặc đột xuất. Đến hết tháng 12/2022, ngành BHXH Việt Nam đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 36.065 đơn vị; phát hiện 74.000 trường hợp truy thu về đối tượng, mức đóng với số tiền truy thu gần 200 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH, BHYT gần 90 tỷ đồng, bằng 160% so với năm 2021.
Kết quả, năm 2022, nhờ các giải pháp quyết liệt của Ngành, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT phải tính lãi là trên 13 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,91% số phải thu. Có thể nói, những chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi số tiền chậm đóng của Ngành đã mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của chủ SDLĐ trong thực hiện chính sách.
9. Phát động, lan tỏa tinh thần nhân ái trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn
Tiếp nối truyền thống “thương người như thể thương thân”, ngày 23/11/2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” trên toàn quốc- với mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội, đồng hành cùng CCVC ngành BHXH Việt Nam đảm bảo ASXH cho người yếu thế, để ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH, được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ BHYT; đồng thời góp phần mở rộng độ bao phủ, tăng số người thụ hưởng các chính sách ASXH nhân văn của Đảng, Nhà nước.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/0aee7aa9-9502-4adf-98af-fbc664d6cb76.png
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đến hết ngày 31/12/2022, đã có hàng ngàn DN, nhà hảo tâm tại 63 tỉnh, thành phố chung tay cùng ngành BHXH Việt Nam trao tặng khoảng 16.000 sổ BHXH và 120.000 thẻ BHYT cho khoảng 136.000 người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/33dadc97-fcf8-4693-9460-72810a92fbf7.png
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn do ngành BHXH Việt Nam phát động là một hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa và thiết thực. Thông qua Chương trình đã lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong cộng đồng xã hội với thông điệp “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT- Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”, hướng tới mục tiêu toàn dân được hưởng quyền an sinh, được chăm sóc sức khỏe, không để ai bị bỏ lại phía sau.
10. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của BHXH Việt Nam tiếp tục được mở rộng
Năm 2022, BHXH Việt Nam tiếp tục mở rộng, phát triển các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh của BHXH Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và trách nhiệm của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN, Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế.
Trong bối cảnh các nước trên thế giới bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với Tổ chức Y tế thế giới, Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội DN Châu Âu tại Việt Nam, các tổ chức ASXH của Châu Âu… để tham vấn ý kiến, kinh nghiệm quốc tế về các nội dung đề xuất xây dựng sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT.

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/media/articles/images/phamvanman/122022/09fc0a63-e19c-417e-a9b3-ce6c6d5eb320.png
Đặc biệt, trong tháng 5/2022, lãnh đạo BHXH Việt Nam tham gia tháp tùng Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN tại Hoa Kỳ. Nhân chuyến công tác, BHXH Việt Nam đã ký kết Kế hoạch hành động triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện BHYT với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, mở ra kỳ vọng mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian tới.
Có được các kết quả nổi bật nêu trên, là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, CCVC và NLĐ toàn Ngành; sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí; sự đa dạng, linh hoạt trong công tác truyền thông chính sách. Qua đó, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương; tạo sự đồng thuận trong công tác phối hợp xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách ở tất cả các cấp, các ngành; niềm tin của người dân về các chính sách ASXH ngày càng được củng cố, từ đó tích cực tham gia đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là “truyền thông để người dân biết- hiểu- tin- theo- ủng hộ- tham gia”.            

Tác giả: Duy Khiêm (TH).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1432 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập157
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,219,621
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây