Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Thứ ba - 02/07/2024 00:04 84 0
Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị (khoá X) đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, khẳng định: Văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc....
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền phát biểu tại hội nghị tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW ở huyện Bù Đăng.

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã cho thấy sự quan tâm, lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với hoạt động văn học nghệ thuật, là động lực để lực lượng văn nghệ sỹ hăng say sáng tác, góp phần đưa văn học nghệ thuật phát triển lên một tầm cao mới. Hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh Bình Phước có bước phát triển mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh có 280 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhạc sĩ, Sân khấu, Nhiếp ảnh, Nghiên cứu Văn nghệ Dân gian, Kiến trúc và Đờn ca Tài tử. Như vậy, việc phát triển lực lượng văn nghệ sỹ sau 15 năm tăng gần 5 lần so với khi mới thành lập. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật do các nhà văn, nghệ sĩ của tỉnh sáng tác, biểu diễn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Phước rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. Các ngành chức năng đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và đạt được những kết quả: Phát động nhiều cuộc thi sáng tác “Đại thắng mùa xuân 1975”; “Quê hương con người Bình Phước”; “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Biển đảo quê hương”; “viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; tham gia giải thưởng “Búa liềm vàng” … thông qua các cuộc thi đã có nhiều tác phẩm tiêu biểu được đánh giá cao;  Cuộc thi sáng tác Thơ, Tranh Nghệ thuật, Tranh Cổ động Tuyên truyền, Tân nhạc, Ảnh Nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả có 200 tác phẩm có giá trị được bình chọn và có 11 tác phẩm tiêu biểu được gửi dự thi cấp Trung ương. Năm 2022, tổ chức xét chọn giải thưởng quảng bá đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2022 - 2025. Kết quả: Đã xét chọn sơ khảo được: 01 Giải A; 02 Giải B; 03 Giải C 02 Giải KK, hiện đang tiếp tục thực hiện công tác xét chọn chung khảo theo quy định.

Các hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng diễn ra sôi nổi, thiết thực từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các tổ chức Hội, câu lạc bộ, đội nhóm ngày phát triển; 100% huyện, thị, thành phố có đội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tích cực tham gia nhiều cuộc thi, triển lãm, hội diễn cấp địa phương, khu vực và Toàn quốc; góp phần gìn giữ, giới thiệu, quảng bá về các loại hình nghệ thuật độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến với đông đảo công chúng. Hàng năm, trung bình cấp tỉnh tổ chức từ 02 đến 03 cuộc liên hoan, hội diễn; 80 buổi tuyên truyền lưu động, chiếu bóng; cấp huyện và cấp xã tổ chức trên 50 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và tham gia hội thi cấp tỉnh. Điển hình tiêu biểu: làng ca hát ở Chơn Thành, câu lạc bộ dân ca “hát then” ở Đồng Phú, đờn ca tài tử ở Đồng Xoài, cồng chiêng ở Lộc Ninh, Bù Đăng…
 
Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, khắc phục những khó khăn thử thách, trong thời gian tới tỉnh đề ra một số giải pháp để triển khai thực hiện như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết 23- NQ/TW về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới; tuyên truyền kết quả Hội nghị văn hóa toàn quốc và Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cho đội ngũ văn nghệ sỹ.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ngành liên quan đưa nhiệm vụ phát triển văn học nghệ thuật vào chương trình, kế hoạch hành động, chỉ tiêu nghị quyết của địa phương, đơn vị mình.

- Tổ chức các hoạt động khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ bám sát mảng đề tài về vùng đất, con người Bình Phước, khai thác các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật. Tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tăng cường chỉ đạo định hướng sáng tác trên nền tảng mỹ học Mác xít, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phản bác, phê phán những sáng tác lệch lạc, cản trở sự phát triển của văn học nghệ thuật chân chính; định kỳ tổ chức gặp gỡ, trao đổi với lực lượng văn nghệ sỹ; tạo điều kiện thuận lợi phát triển phong trào văn học, nghệ thuật quần chúng ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sáng tác, biểu diễn, thông tin, bình luận của đội ngũ văn nghệ sĩ trên các trang mạng xã hội để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện lệch lạc.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, diễn viên một cách toàn diện cả về chất lượng và số lượng; hướng dẫn, khuyến khích, vận động quần chúng tham gia sáng tác, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật truyền thống ở địa phương. Nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tiếp tục vận động thành lập hội văn học nghệ thuật ở địa phương khi đủ điều kiện./.

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1445 | lượt tải:1271

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập166
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,282,249
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây