Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Bình Phước đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước

Thứ ba - 14/05/2024 04:15 208 0
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình số 42 - CTr/TU, nhận thức của đa số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Bình Phước về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng được nâng lên.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đón nhận lẵng hoa chúc mừng hội nghị từ Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Như Nam
 
Các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Tỉnh đã vận dụng, triển khai thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động trong tham mưu, đề xuất, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh. Nhiều chủ trương trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và xây dựng con người được ban hành; nhiều chỉ tiêu văn hóa đạt và vượt; đã tập trung nhiều nguồn lực và gắn kết, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người phát triển toàn diện. Qua đó, nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội cũng như tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng, ngoài xã hội với việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp Nghị quyết đã đề ra. Các chương trình, đề án về văn hóa được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu, chất lượng và tiến độ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tỉnh Bình Phước. Bộ mặt xã hội, môi trường văn hóa, tình làng, nghĩa xóm, ứng xử… thay đổi đáng kể theo hướng tích cực, phát triển văn hóa dần tương tứng với phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa được lan tỏa gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.
 
Để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa Bình Phước đa dạng, bản sắc và hội nhập; vừa đậm đà giá trị văn hóa của dân tộc, vừa giàu có bản sắc của địa phương. Xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện, có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam; đồng thời phát huy mạnh mẽ các đặc tính nổi trội là hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo. Tỉnh ủy đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 
và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về văn hóa, con người; Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bình Phước năm 2030 định hướng đến năm 2045.
 
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, cơ quan đơn vị trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu phát triển và bền vững tỉnh Bình Phước.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Nâng cao chất lượng toàn diện việc xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa thông qua đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

4. Duy trì công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; khuyến khích tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống của các dân tộc cộng đồng Bình Phước, bảo tồn nghề truyền thống. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, kiểm tra thường xuyên nhằm chấn chỉnh kịp thời các hoạt động, dịch vụ văn hóa; các sáng tác, bình luận, chia sẻ không lành mạnh về văn hóa trên không gian mạng xã hội.

5. Chú trọng xây dựng các thiết chế sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng; phổ biến những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt. Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, đẩy mạnh đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng các công viên, hoa viên, khu vui chơi, giải trí. Nâng cấp, mở rộng các trung tâm văn hóa - thể dục thể thao tuyến huyện.

6. Nâng cao văn hóa ứng xử trong Đảng, đề cao tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
       
7. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa; có chế độ đãi ngộ tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập164
  • Hôm nay18,700
  • Tổng lượt truy cập10,231,850
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây