Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 100

Hôm nay: 385

Lượt truy cập: 1.588.696

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình phước hoàn thành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Tính đến ngày 20/9/2018, 22/22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, với 33.297/32.547 cán bộ, đảng viên tham gia chiếm tỷ lệ 97,7%.

Từ Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do Ban Bí thư trực tiếp chủ trì, tỉnh Bình Phước đã tổ chức kết nối với đầu cầu Trung ương, nối dài trực tuyến đến điểm cầu 11 huyện, thị xã.

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có 280 đại biểu gồm các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh và gần 3.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham gia học tập nghị quyết. Một số đảng bộ có số lượng đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 100% như: Đảng bộ huyện Hớn Quản, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, công ty cổ phần cao su Đồng Phú.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại hội nghị  (Nguồn: Báo Bình Phước online)

Công tác tuyên truyền nghị quyết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTGTU, ngày 7/5/2018 về tuyên truyền trên báo chí về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được bám sát chỉ đạo, tổ chức thường xuyên với nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã thông tin về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết qua các chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng. Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường tin bài để tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản và tình hình triển khai, học tập nghị quyết; đồng thời, chỉ đạo công tác tuyên truyền triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết tại các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền nghị quyết cho đoàn viên, hội viên qua bản tin, trang thông tin điện tử của đơn vị. Đài phát thanh các huyện, thị, cụm loa truyền thanh xã, thôn ấp tiếp âm đài tỉnh và biên tập những tin, bài tuyên truyền các nghị quyết đến tận khu dân cư.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nắm vững, hiểu rõ về ý nghĩa, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản của các nghị quyết. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân vào chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nghị quyết. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện các nghị quyết.

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, trước hết là ban thường vụ cấp ủy nhận thức sâu sắc, đầy đủ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trên tinh thần đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lộ trình, điều kiện, các nguồn lực thực hiện một cách cụ thể, sát thực tế. Tài liệu học tập các nghị quyết cơ bản đầy đủ, với tổng số 8.366 cuốn tài liệu các loại. Công tác quản lý lớp học được thực hiện nghiêm túc. Từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều thành lập Ban quản lý lớp học để theo dõi, giám sát việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch, trong đó nhiều bài thu hoạch có đề xuất, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết sát thực tiễn rất tâm huyết và trách nhiệm.

Hồng Dương

 

 

 

Lượt xem: 237

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif