Khối thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua năm 2023  

Thứ hai - 22/04/2024 10:50 42 0
Chiều ngày 22/4/2024 tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thự hiện giao ước thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đưa số 1.
Khối thi đua số 1 gồm 9 đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Đồng chí Đỗ Đức Hòa - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết năm 2023
 
Năm 2023, cùng với quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gắn với việc đẩy mạnh thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Khối thi đua số 1 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu qủa”.

Trong năm 2023 các cơ quan, đơn vị trong Khối đã quan tâm triển khai phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua, nội dung thi đua sát với thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để triển khai công việc, do đó đã được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác thi đua, khen thưởng. Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; chủ động xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động và bình xét thi đua, kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 sát với đặc điểm, tình hình của Khối.

Một số hoạt động nổi bật của các thành viên trong Khối như: Qua triển khai thực hiện, trong năm 2023 Khối thi đua số 1 có nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt phong trào: hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VneID (kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2); tri ân gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ; giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn…
 
Đ/c Tạ Thu Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày tham luận tại hội nghị
 
Tại hội nghị các đơn vị đã có những đóng ý kiến cho báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua số 1. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối thi đua số 1 trong năm 2023 và nổi bật là Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng 03 mô hình để thực hiện trong năm 2023, gồm chuyên đề quý I  “Giải pháp nâng cao trách nhiệm, kỹ năng “Nghe kỹ, nghĩ nhanh, viết rành, nói giỏi” của cán bộ ngành tuyên giáo đáp ứng cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình hiện nay”; Chuyên đề quý II “Rèn luyện phong cách “nói ngắn, viết gọn” theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.; Chuyên đề quý III “Thực hành “Nói và làm” theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 
Đ/c Lê Ngọc Mừng - Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, lấy thi đua làm động lực cho sự phát triển, đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt. quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Mình, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các chính trị được giao trong  năm 2024.

Thứ ba, Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, như:  Phong trào thi đua “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”…và các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.

Thứ tư, Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc ban hành Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 thực hiện Đề án tuyên truyền điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025, tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

Thứ năm, Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục bảo đảm tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Quan tâm khen thưởng cho công chức và người lao động trực tiếp.

Tác giả: Thanh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:298

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay7,251
  • Tổng lượt truy cập9,199,655
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây