Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995/-16/02/2022): BHXH tỉnh Bình Phước nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững

Thứ tư - 16/02/2022 03:41 953 0
Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995/-16/02/2022): BHXH tỉnh Bình Phước nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững
Bảo hiểm xã hội là cơ quan tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm  xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật. Nhân kỷ niệm Ngày thành lập ngành BHXH, BHXH tỉnh Bình Phước nhìn lại chặng đường phát triển.
 BHXH tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở tách ra từ BHXH tỉnh Bình Dương – Bình Phước và đi vào hoạt động từ năm 1997 cho đến nay. Sau 25 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự vào cuộc của cả Hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH tỉnh qua nhiều thế hệ, ngành BHXH tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tạo nền tảng an sinh bền vững
Công tác thu và phát triển số người tham gia BHXH, BHYT tăng liên tục qua các năm, năm sau cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm. Nếu như năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 31.500 người lao động tham gia BHXH thì đến cuối năm 2021, đã có 142.258 người tham gia BHXH, tăng gấp hơn 35 lần so với năm 1997. Ngoài ra, số người tham gia BHYT toàn tỉnh đến cuối năm 2021 là 874.758 người, tăng gấp gần 7,3 lần so với năm 2003. Độ bao phủ BHYT toàn dân trên 91%; hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân năm 2021 do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao; số người tham gia BHXH chiếm 33,29% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Cùng với sự gia tăng về số người tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng không ngừng tăng lên, tạo điều kiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia được kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đúng chế độ quy định. Số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 là 3.257.169 triệu đồng, gấp gần 115 lần so với năm 1997.
Chính sách BHXH tự nguyện hướng tới người nông dân, lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức cũng từng bước đi vào đời sống. Đến 31/12/2021 có trên 11.882 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 9.000 người so với năm 2008.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và thực hiện tốt các quy định về khám chữa bệnh (KCB) BHYT, trong thời gian qua BHXH tỉnh đã ký kết hợp đồng KCB BHYT với tất cả các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập đủ điều kiện để KCB BHYT trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã hợp đồng KCB BHYT với 38 cơ sở KCB, trong đó: Tuyến tỉnh: 04 đơn vị, tuyến huyện 34 đơn vị.
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT hàng năm đến từng cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh để các cơ sở KCB chủ động quản lý, sử dụng chi phí KCB tại địa phương đảm bảo hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Cùng với đó, công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, đồng thời đảm bảo quỹ BHYT được chi trả đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức, chống lạm dụng quỹ BHYT. Trong đó, chi phí KCB BHYT năm 2021 là 489.383 triệu đồng/1.257.280 lượt người, chiếm 92,45% dự toán chi KCB BHYT năm 2021 được giao; quỹ BHYT được cân đối,  không vượt dự toán được giao, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Qua đó cho thấy, đã có hàng triệu lượt người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm quyền lợi khi đi KCB với tổng chi phí do Quỹ BHYT chi trả lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, bệnh mạn tính có chi phí điều trị lớn đều đã được cơ quan BHXH thực hiện thanh toán đầy đủ đúng quy định, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân...
Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về công tác cải cách hành chính, trong những năm qua BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt công tác CCHC đến tất cả các đơn vị trực thuộc nhằm tạo ra sự chuyển biến thực sự trong công tác thu và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đều được tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Tiếp tục cải cách TTHC; thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết chế độ, chính sách. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; thường xuyên nâng cấp các phần mềm, …Nhờ đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xử lý, trả kết quả kịp thời và giải quyết những thắc mắc, kiến nghị về chế dộ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tạo thuận lợi, niềm tin, sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch.

Viên chức bộ phận “một cửa” BHXH tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của người dân liên quan đến các chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Để có được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, CCVC toàn đơn vị, hệ thống các văn bản pháp luật về chính sách BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện, nhất là Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, của BHXH Việt Nam được ban hành tương đối đầy đủ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành BHXH và các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân. 

Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động, chủ sử dụng lao động
Đặc biệt, trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hai Nghị quyết quan trọng (Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP) nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thực hiện hai Nghị quyết trên, BHXH tỉnh Bình Phước đã triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết liệt. Đối với Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN (từ tháng 7 đến tháng 12/2021) cho 2.074 đơn vị (102.240 lao động), với số tiền tạm dừng là gần 18 tỷ đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong vòng 06 tháng cho 03 đơn vị (487 lao động), với số tiền tạm dừng đóng trên 3,2 tỷ đồng …Đối với Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh Bình Phước đã hoàn thành xong việc xác định số giảm mức đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHTN cho 1.925 đơn vị sử dụng lao động với 113.132 người lao động, số tiền giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021) là trên 57 tỷ đồng; thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho 122.167 lao động với số tiền gần 276 tỷ đồng. Việc chi trả nhanh, gọn, dứt điểm các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đúng lúc người lao động, người sử dụng lao động đang gặp khó khăn có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với cuộc sống người lao động, nhất là những lúc khó khăn do dịch bệnh.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Lãnh đạo BHXH tỉnh cho biết: Với tinh thần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của DN và người dân; đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt các mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Một là, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương; Nghị quyết số 102/NQ-CP của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.
Hai là, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internet và tiếp nhận, trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện; nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của các đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đối với những trường hợp chây ỳ, cố tình không tham gia BHXH, không nộp tiền BHXH cho người lao động, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Ba là, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng (tập trung trực tiếp vào nhóm đối tượng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình); tuyên truyền, giới thiệu về mẫu thẻ BHYT mới, ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số...
Bốn là, thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, DN, NLĐ và nhân dân.
Trong quá trình thực hiện các mục tiêu trên, chắc chắn BHXH tỉnh sẽ gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Nhưng BHXH tỉnh sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo BHXH Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, cùng với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tận tụy với công việc, nỗ lực vượt qua khó khăn của công chức, viên chức toàn ngành để tiếp tục đưa ngành BHXH tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, có đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT… nhằm hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Duy Khiêm-TA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1438 | lượt tải:1267

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập182
  • Hôm nay20,449
  • Tổng lượt truy cập10,233,599
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây