Tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

Thứ sáu - 17/09/2021 23:32 1.448 0
Tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

 

 
Năm 2020, BHXH tỉnh đã chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN như: Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN;  tăng cường công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho  người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT; đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tham mưu UBND tỉnh giao quỹ KCB BHYT cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025; trong đó các nhóm đối tượng được hỗ trợ như đối tượng cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình.
Cán bộ, công nhân viên cơ quan BHXH tỉnh
 
Các sở, ngành, đoàn thể quan tâm ký kết chương trình phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường quản lý thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính, Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người dân; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các cơ quan, doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN thúc đẩy phát triển đối tượng và bảo vệ quyền tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, vận động kinh phí đóng BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2020, hỗ trợ cho 6.832 em với tổng kinh phí 3,12 tỷ đồng; hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi từ đủ 60 đến 80 tuổi có hoàn cảnh khó khăn được 673 người với tổng kinh phí 85,3 triệu đồng. Bên cạnh đó đã phối hợp với các công ty cao su trên địa bàn tỉnh vận động hỗ trợ kinh phí đóng BHYT thân nhân người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT với số tiền 360,71 triệu đồng cho 1.814 người. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan được thực hiện ngày càng đồng bộ, thống nhất, nhịp nhàng, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm Việt Nam tại huyện Bù Đăng
 
Năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 898.303 người, tăng 54.520 người (tương ứng 5,31%) so với năm 2019, trong đó: Số người tham gia BHXH: 144.110 người, chiếm 27,66% lực lượng lao động (Số người tham gia BHXH bắt buộc: 133.527 người; Số người tham gia BHXH tự nguyện: 10.583 người). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 125.593 người, chiếm: 24,1% lực lượng lao động. Số người tham gia BHYT do BHXH tỉnh quản lý là: 887.720 người; tăng 48.681 người (5,8%) so với năm 2019; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt trên 90% dân số toàn tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2020.
Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhân dân; tuy nhiên ngành BHXH tỉnh đã tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.207.305 triệu đồng, đạt 100,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
Đến hết năm 2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 24.976 triệu đồng (chiếm 0,78% kế hoạch thu), là địa phương có số nợ thấp nhất cả nước (số nợ bình quân chung toàn quốc là 3,35%).
Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện theo đúng quy định; chi trả đúng đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt và đến tận tay đối tượng, không để xảy ra thất thoát kinh phí.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hiểu về những tiện ích của dịch vụ này, từ đó tự giác đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân. Tính đến nay, trên toàn tỉnh số lượng người nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ATM là 23% so với tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các vùng đô thị; số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn tỉnh đạt 34,1% trên tổng số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần tại các vùng đô thị; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn tỉnh đạt 22,9% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các vùng đô thị. Năm 2020, tổng số chi trả các chế độ BHXH, BHTN là 1.519.733 triệu đồng, bằng 97,4% dự toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; toàn ngành giải quyết 202.144 hồ sơ hưởng chế độ BHXH, tăng 5,3% so với năm trước.
Công tác giải quyết chế độ BHXH và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ. BHXH tỉnh đã thực hiện linh hoạt việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng thông qua các hình thức: thông qua đơn vị sử dụng lao động, thông qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng, chi trả trực tiếp, thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ công là Bưu điện.
BHXH tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT với 36 cơ sở KCB, trong đó: 04 cơ sở KCB tuyến tỉnh (03 bệnh viện và 01 PK thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh); 32 cơ sở KCB tuyến huyện (gồm: 04 BVĐK các công ty cao su, 10 TTYT huyện, thị xã, 01 BV Hoàn Mỹ Bình Phước, 16 PKĐK tư nhân, 01 Bệnh xá Công an tỉnh). Tổng sốchi KCB BHYT tại tỉnh là 502.149 triệu đồng/1.672.443 lượt người, chiếm 94,44% dự toán chi KCB BHYT được giao. Quỹ KCB BHYT được cân đối và không vượt dự toán được giao theo Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh.
Năm 2020, toàn ngành đã thực hiện 99 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là 7.333.053.968 đồng, đề nghị đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 308 lao động với số tiền thu là 634.383.812.đồng, truy thu do đóng thiếu mức lương theo quy định cho 472 lao động với số tiền là 365.017.037 đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 110.545.300 đồng.
Việc giải quyết đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục; các nội dung khiếu nại, tố cáo được xem xét kỹ lưỡng, khách quan, đúng quy định; trong năm tiếp 42 lượt công dân đến hỏi về chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tiếp nhận 8 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.
BHXH tỉnh đã ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT, BHTN. Hiện nay, BHXH tỉnh đang thực hiện Bộ TTHC do BHXH Việt Nam công bố gồm 27 thủ tục. Các thủ tục được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh và 10 cơ quan BHXH huyện, thị xã, đồng thời được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh.
Kết quả thực hiện độ bao phủ BHYT của từng địa phương: Thành phố Đồng Xoài: 95,01%, Bù Gia Mập: 95,45%, Chơn Thành: 92,38%, Bình Long: 92,11%, Lộc Ninh: 90,28%, Phú Riềng: 90,14%, Bù Đốp: 90,02%, Hớn Quản: 87,53%, Đồng Phú: 88,57%, Bù Đăng: 89,16%, Phước Long: 88,34%.


Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:
- Một số địa phương, nhất là tại các địa bàn cấp xã vẫn chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân.
- Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tuy đạt chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao nhưng nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa cao, chưa bền vững nhất là BHXH tự nguyện; tình trạng chậm đóng, nợ đọng tuy đã giảm vào thời điểm cuối năm nhưng các đơn vị sử dụng lao động chấp hành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo tháng còn hạn chế; thể hiện qua những tháng, quý đầu năm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cao.
- Tình trạng người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm nhưng không khai báo với cơ quan quản lý để cắt trợ cấp thất nghiệp vẫn còn nhiều. Trong năm, toàn tỉnh phát sinh 223 trường hợp thu hồi trợ cấp thất nghiệp do người lao động hưởng sai quy định; đã phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm thu hồi dược 146 trường hợp người lao động đã có việc làm trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp, còn 77 trường hợp đang tiếp tục phối hợp thu hồi.
Nguyên nhân của những hạn chế:
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong đó, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như các hoạt động giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, y tế,… Điều này, đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Bình Phước nói riêng, Ngành BHXH Việt Nam nói chung. 
- Tuy ý thức chấp hành pháp luật của nhiều chủ sử dụng lao động đã được cải thiện; tuy nhiên vẫn một số các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể vẫn để nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
 Năm 2021, để hoàn thành mục tiêu có 33% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 91% dân số tham gia BHYT được giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2021-2025, ngành cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
1. Tiếp tục phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, nhất là việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của mỗi địa phương.
2. Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH đến các đơn vị, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
3. Tích cực, tiếp tục triển khai rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, hằng ngày, tuần cử cán bộ trực tiếp đến các đơn vị khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
4. Rà soát, phân loại các nhóm đối tượng tiềm năng, tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
5. Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ từ 03 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý đối với các doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.
6. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề nghị các cơ sở giáo dục lập danh sách tham gia BHYT cho 100% học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới các trường cao đẳng, trường dạy nghề trên địa bàn.
7. Vận động các tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ kinh phí mua thẻ BHYT, sổ BHXH cho các nhóm đối tượng yếu thế xã hội, nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành BHXH trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử trong công tác thu, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của BHXH Việt Nam; triển khai ứng dụng giao dịch điện tử trên nền tảng thiết bị di động dành cho cá nhân (VssID)...
Duy Khiêm.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay9,720
  • Tổng lượt truy cập9,677,515
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây