Search

7 giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Lộc Ninh thời gian tới

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới” (gọi tắt Chỉ thị 38), trên địa bàn huyện Lộc Ninh, bên cạnh những kết quả đã đạt được rất quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác BHYT hiện nay và dự báo thời gian tới như đa số người dân đã biết đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT nhưng để hiểu sâu, hiểu cặn kẽ còn ít nên có tâm lý trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, hoặc khi nào có bệnh mới tham gia. Ngoài ra, nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của một số lãnh đạo địa phương còn hạn chế, dẫn đến chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách này, xem thực hiện BHYT là của cơ quan BHXH, từ đó tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp.

IMG_6666.jpg

  • Một hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2018
  • tại xã Lộc Hưng (Lộc Ninh)

Cùng với đó, tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, nguyên nhân là do nhận thức về chính sáchBHXH, BHYT của người sử dụng lao động và bản thân người lao động chưa thấy tầm quan trọng của 2 chính sách này; vẫn còn tình trạng người lao động không muốn tham gia BHXH, BHYT cho bản thân mình. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng đều theo hàng năm, tuy nhiên không mang tính bền vững. Hiện tại số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện phần lớn được ngân sách nhà nước cấp miễn phí; đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT là học sinh, hộ cận nghèo tham gia còn thấp.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính sách BHYT trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số giải pháp trọng tâm

(1) Đổi mới hình thức tuyên truyền và đa dạng các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tham gia. Ngoài các kênh tuyên truyền, phổ biến truyền thống, cầnthiết lập các kênh thông tin đa chiều để tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người lao động và doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

(2) Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách, trong công tác thông tin truyền thông về BHXH, BHYT để mọi người dân biết, hiểu về quyền và lợi ích của BHYTmà tự nguyện tham gia.

(3) Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác BHYT. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến có cách làm hay, thiết thực và hiệu quả; đi đôi với phê bình, đấu tranh với các hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái làm ảnh hưởng đến lòng tin của người lao động và các tầng lớp nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT.

(4) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mền quản lý nghiệp vụ của ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử gắn với quản lý sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam.

(5) Tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH để thay đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ hướng tới chuyên nghiệp, làm hài lòng người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

(6) Thực hiện tốt Quyết định số 38-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa ngành BHXH với Ban tuyên giáo cùng cấp để tạo nên một khối thống nhất, đồng bộ trong tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT nhằm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân và người lao động, từ đó tích cực tham gia BHYT.

(7) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng áp dụng pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT nhằm xây dựng đội ngũ này có ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra./.

                                                                           Minh Tuấn

 

Lượt xem: 137

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif