Search

Bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện “về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” ở Bình Phước

Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” ở Bình Phước, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế đó là:

Một số cấp ủy, chính quyền chưa thấy được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Việc tổ chức thực hiện một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại chưa cụ thể, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền theo hướng gần dân còn hạn chế.

Công tác thông tin đối ngoại triển khai tại cơ sở còn chậm, nhất là đối với đối tượng học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được chưa cao.

Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn chưa nhiệt tình, thiếu kỹ năng tuyên truyền nên hiệu quả tuyên truyền, thuyết phục chưa cao.

Các đơn vị cơ sở không có kinh phí cho hoạt động, nên các hoạt động tuyên truyền hầu như chỉ được tổ chức lồng ghép với chương trình khác, do đó ảnh hưởng đến kết quả triển khai.

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, trình độ dân trí còn hạn chế nên rất dễ bị tác động trước luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực phản động.

Tài liệu tuyên truyền về thông tin đối ngoại cung cấp cho cơ sở chưa phong phú nên việc vận dụng trong công tác tuyên truyền chủ yếu là các văn bản chỉ đạo dẫn đến tính chủ động và linh hoạt chưa cao.

IMG_6140.JPG

  • Tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn danh
  • thời lượng để định hướng tuyên truyền hoặc thông tin về tình hình quốc tế
  • nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh

Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

(1) Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự phối hợp tích cực giữa các ngành, các cơ quan trong khối tuyên truyền với các cơ quan chức năng liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến công tác thông tin đối ngoại.

 (2) Công tác tuyên truyền miệng có vai trò và thế mạnh rất lớn trong hoạt động thông tin đối ngoại. Cần tích cực phát huy thế mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng theo hướng tập trung về cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số.

 (3) Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại không phải là nhiệm vụ riêng của ngành Tuyên giáo và các cơ quan trong khối tuyên truyền, mà là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, người có uy tín, già làng; đặc biệt là phải có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ tỉnh.

 (4) Quan tâm công tác tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có chế độ đãi ngộ hợp lý; phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động cần được quan tâm đầu tư hợp lý./.

                                                                         Tác giả: Hồng Sơn

 

Lượt xem: 1265

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif