Search

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 133-KH/BTGTU về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước năm 2019. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan bám sát kế hoạch, phấn đấu hoàn thành nội dung chỉ tiêu đề ra, trong đó thực hiện tốt 8 nội dung trọng tâm.

IMG_5315.JPG

  • Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen
  • cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cơ quan năm 2018

(1) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(2) Tiếp tục thực hiên 7 nhiệm vụ trọng tâm theo Báo cáo số 428-BC/BTGTU ngày 26/12/2018 và 207 công việc theo Chương trình công tác năm 2019 của cơ quan với phương châm “đổi mới, thiết thực, hiệu quả”.

(3) Tập thể cơ quan, công đoàn, chi đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2019; 100% cán bộ công chức đã đăng ký danh hiệu thi đua với hình thức khen thưởng phù hợp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, 100% CBCC đạt danh hiệu LĐTT; 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% đoàn viên công đoàn, chi đoàn đạt danh hiệu xuất sắc; cơ quan đạt “chuẩn văn hóa”, công đoàn đạt “vững mạnh xuất sắc”, chi đoàn đạt “vững mạnh”.

(4) Tăng cường quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức trong các cuộc họp chi bộ và họp triển khai ngày pháp luật hàng tháng tại Ban.

(5) Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: thi đua lao động giỏi trong các lĩnh vực chuyên môn; đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; tiết kiệm, chống lãng phí; người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt.

(6) Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước.

(7) Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến “gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn kết phong trào thi đua yêu nước với học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(8) Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, tạo sựlan tỏa trong cán bộ công chức của Ban và trong ngành Tuyên giáo./.

                                                                                                   QP

Lượt xem: 181

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif