Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 73

Hôm nay: 134

Lượt truy cập: 2.672.699

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước: Nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

Năm 2019, BHXH tỉnh Bình Phước đã nỗ lực, tập trung mọi biện pháp để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, có bước chuyển mình mạnh mẽ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Nhân dịp Xuân mới Canh Tý, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Phước Lăng Quang Vinh về kết quả hoạt động của BHXH tỉnh.

  Hinh a. Vinh.png

PV: Thưa ông, khép lại năm 2019 ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả rất tích cực, vậy ông có thể chia sẻ những điểm nổi bật nhất mà ngành đạt được trong những năm qua là như thế nào? Và toàn ngành đã có những nỗ lực ra sao để đạt được những chỉ tiêu đó?

PGĐ lăng Quang Vinh: Cùng với phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị-xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và sự nỗ lực, vượt khó của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH tỉnh, BHXH tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả nổi bật như:

Đầu tiên, phải kể đến những kết quả tích cực trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và số thu BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến cuối năm 2019, có 843.783 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phát triển tăng mới được 30.775 người so với năm 2018 (tương ứng 3,7%). Đáng chú ý là độ bao phủ BHYT năm 2019 là 86,95%, đã vượt 0,75% chỉ tiêu BHYT toàn dân năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.744 người, vượt 33,07% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 3.434 người so với năm 2018.

Cùng với số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng; số thu cũng tăng tương ứng, năm 2019, toàn ngành BHXH tỉnh thu được 2.914.805 triệu đồng, đạt 103,78% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, Ngành BHXH tỉnh đã thực hiện tốt việc giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia theo quy định pháp luật. Năm 2019, toàn ngành BHXH tỉnh đã giải quyết cho 1.034 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay lên 14.228 người. Đặc biệt trong lĩnh vực BHYT, năm 2019 toàn ngành BHXH tỉnh đã bảo đảm quyền lợi KCB BHYT cho 1.840.516 lượt người đi KCB BHYT, với tổng số chi KCB BHYT là 535.692 triệu đồng.

Thứ ba, số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN  giảm mạnh, năm 2019 tỷ lệ nợ đọng là 0,75%, thấp hơn so với kế hoạch phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao và thấp hơn tỷ lệ nợ đọng bình quân chung toàn quốc.

Thứ tư, với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh; ngành BHXH tỉnh đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ. BHXH tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, thu, giải quyết các chế độ chính sách qua phần mềm. Đây là cơ sở giúp giảm giờ giao dịch hiện nay xuống còn 49 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan BHXH.

Thứ năm, việc triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngành BHXH tỉnh Bình Phước đã thực hiện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, báo chí trong, ngoài Ngành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân...

Yếu tố góp phần hình thành những kết quả như trên, đó là sự chung sức, đồng lòng, sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương, đặc biệt sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành BHXH tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN  trên địa bàn tỉnh.

PV: Với những kết quả đạt được trong năm 2019, vậy năm 2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những kế hoạch cụ thể gì để thực hiện mục tiêu của ngành đề ra, nhất là năm nay cũng là thời hạn cuối mà chúng ta cũng phải hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân?

PGĐ Lăng Quang Vinh: Năm 2020 để hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phải hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, toàn ngành BHXH tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Dược đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia. Đồng thời, phấn đấu đạt độ bao phủ BHYT năm 2020 (90%) được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao và phấn đấu đạt số người tham gia BHXH do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 102/NQ-CP.

Hai là, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internet và tiếp nhận, trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện; nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của các đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ba là, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tích cực tham mưu cho Huyện ủy/Thị ủy, UBND các huyện, thị xã; phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động, BHYT theo hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên; thu đúng, thu đủ, kịp thời, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bốn là, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bưu điện tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT theo kế hoạch đã xây dựng. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự có liên quan về chính sách BHXH, BHYT, BHTN qua Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh.

Đặc biệt trong năm 2020, BHXH tỉnh quyết liệt đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg để tiến tới BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

 BHXH tỉnh.

Lượt xem: 207

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 01/8/2020:

- Thế giới: 17.744.000 người mắc, 682.192 người tử vong.
- Việt Nam: 558 người mắc, 02 người tử vong (đã phục hồi 373). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif