Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 9

Hôm nay: 2.438

Lượt truy cập: 2.558.537

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước sẽ tổng kết phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1684/UBND-NC về việc lồng ghép tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua với hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 cấp tỉnh trước ngày 15/9/2019.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời, đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng đường NTM tại xã Lộc Tấn (Lộc Ninh)

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là tương đối đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Do vậy, trong quá trình tổng kết ở các cấp, cần tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân được tham gia đóng góp ý kiến.

Thực hiện tốt việc tổng kết phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  của người dân, hướng tới xây dựng, một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh./.

Hoàng Đông

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Lượt xem: 270

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 16h30 ngày 08/7/2020:

- Thế giới: 11.974.800 người mắc, 547.120 người tử vong.
- Việt Nam: 369 người mắc (đã phục hồi 342). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif