Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 133

Hôm nay: 228

Lượt truy cập: 1.456.867

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước tăng cường các biện pháp thực hiện Chiến lược công tác dân tộc

Ngày 18/7/2018, UBND tỉnh có Công văn số 2043/UBND-KGVX “Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” và Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”. Thời gian trong quý IV/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối đảm bảo bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là các chính sách đặc thù sử dụng nguồn ngân sách tỉnh đã được Hội đồng nhân dân thông qua, như: Đề án đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020; chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Đề án thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân; chính sách hỗ trợ người có uy tín mua thẻ bảo hiểm y tế và tiền xăng xe đi lại cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động xác minh, lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi môi giới, dụ dỗ, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo, cho vay nặng lãi, cầm có đất ở, đất sản xuất…; thực hiện các biện pháp răn đe, xử lý, ngăn chặn các hành vi gây bất ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn Chương trình 755 nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018 theo đúng các nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND, ngày 20/9/2017.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cơ quan thuộc hệ thống nghành dọc của mình tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

                                                         Thành Trung (Tổng hợp)

Lượt xem: 201

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif