Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 30

Hôm nay: 1.659

Lượt truy cập: 2.688.120

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước: Tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW

Qua 05 năm, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm về vai trò, ý nghĩa trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân về nội dung Nghị quyết 33-NQ/TW, Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết vàcác nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện, thị, thành phố về văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua hội nghị trực tuyến, trực tiếp, hệ thống phát thanh, truyền thanh, báo cáo viên, băng rôn, lồng ghép với các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, … Huyện Chơn Thành đã phát sóng được 120 phút về nội dung Nghị quyết, 02 phóng sự về công tác thanh, kiểm tra, phòng chống các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, treo hơn 150m2,04 đợt xe tuyên truyền lưu động. Huyện Đồng Phú, treo hơn 40.000m băng rôn, 20.000m2 panô - panơ, 96.450m cờ dây, 14.000 cờ các loại, tổ chức hơn 300 chương trình văn nghệ và chiếu phim được 414 buổi, tiếp âm, truyền thanh với 756 tin, bài, lượt văn bản, phát sóng 37 giờ. Huyện Lộc Ninh, tuyên truyền và họp dân được 1.850 cuộc với 121.750 người tham dự, in, cắt dán, treo hơn 4.125m băng rôn; tuyên truyền trên hệ thống loa đài hơn 3.195 giờ. Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh: Tổ chức 07 đợt tuyên truyền, với trên 3000 người tham gia. Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Tuyên tuyền thu hút 4.500 người tham gia.

Có thể khẳng định rằng, qua công tác tuyên truyền, từng bước đưa Nghị quyết 33-NQ/TW đi vào cuộc sống, góp phần thiết thực nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

                                                                          H.Lan

Lượt xem: 316

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif