Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 241

Hôm nay: 554

Lượt truy cập: 3.063.071

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bù Đốp với nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, trên địa bàn huyện Bù Đốp với nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, bên cạnh đó Huyện ủy cũng chỉ ra khó khăn, thách thức trong công tác BHYT hiện nay và dự báo trong thời gian tới như:

IMG-2888.jpg

  • Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới của Đảng và Nhà nước
  • về bảo hiểm tại hội nghị tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN ở xã Tân Thành năm 2018

Các cấp ủy đảng, chính quyền chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT ở địa phương, do đó, tỷ lệ bảo phủ BHYT còn thấp; nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT vẫn còn hạn chế, chưa có ý thức tự giác trong việc tham gia BHYT, tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, nguyên nhân là do nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của người sử dụng lao động và bản thân người lao động chưa nhận thức được tầm quan trọng của hai chính sách này; tỷ lệ bao phủ BHYT tăng đều theo từng năm nhưng không mang tính bền vững, vì số người tham gia BHYT phần lớn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%; đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng như BHYT học sinh, BHYT hộ cận nghèo tham gia còn thấp.

Thời gian tới, Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật ra nhân dân đặc biệt là trong các trường học trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường chuyên mục về BHXH, BHYT trên hệ thống loa truyền thanh, sử dụng nhiều phương pháp tuyên truyền đa dạng phong phú huy động nhiều thành phần tham dự.

(2) Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách BHXH, BHYT.

(3) Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách, trong công tác thông tin truyền thông BHXH, BHYT để người dân biết, hiểu về quyền và lợi ích của BHXH, BHYT tự nguyện tham gia.

(4) Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; đấu tranh phê bình với các hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ BHXH, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT.

 (5) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm quản lý nghiệp vụ của ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam.

 (6) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH, thay đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ hướng tới sự chuyên nghiệp, làm hài lòng doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

(7) Tăng cường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ BHXH nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đủ chuẩn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hiện nay./.

                                                                           Minh Tuấn

 

Lượt xem: 328

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif