Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 8

Hôm nay: 1.239

Lượt truy cập: 2.546.718

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Công ty Cao su Phú Riềng: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với sản xuất kinh doanh

Công ty Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 06/9/1978 theo Quyết định số 318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng theo Quyết định số 178/QĐ-HĐQTCSVN ngày 21/6/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), hiện Công ty là đơn vị thành viên của VRG. Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, tọa lạc tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước - chiếc nôi của Phú Riềng Đỏ anh hùng, Công ty tiếp bước truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, cán bộ và công nhân viên của Công ty không ngừng lao động, học tập, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật vào quy trình trồng, chăm sóc và chế biến mủ cao su.

Hiện nay, công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng có 22 đơn vị trực thuộc, gồm: 12 nông trường, 1 lâm trường, 1 bệnh viện đa khoa, 1 chi nhánh cấp nước; 1 trung tâm văn hóa - thể thao và cơ quan công ty; 3 công ty cổ phần... với tổng số gần 7.000 cán bộ, công nhân viên, lao động. Trong đó, tổng số đảng viên là 1.173 đồng chí, với tổng số tổ chức cơ sở Đảng là 20 đơn vị, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 183 đơn vị. Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn công ty đạt được nhiều kết quả quan trọng trọng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm một cách cụ thể 

Hàng năm, trên cơ sở các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy công ty đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Trong 3 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức cho 2.575 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng trong công ty học tập và sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017, 2018, 2019 với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%, tỷ lệ quần chúng ngoài Đảng tham gia học tập đạt 98%.

Sau khi học tập, nghiên cứu các chuyên đề, hầu hết cán bộ, đảng viên và công nhân viên nghiêm túc xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy đã chú trọng đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo đơn vị, gắn đánh giá kết quả đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và việc đánh giá cán bộ, công nhân viên hàng năm.

 Xác định nhiệm vụ đột phá 

Quá trình thực hiện chỉ thị gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao để mỗi tập thể, cá nhân “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu, xem đây là công việc thường xuyên, hằng ngày.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể. Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt phong cách, tác phong gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe, đối thoại với công nhân; giải quyết nhanh gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phù hợp của người lao động; chống.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng 200 bảng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên và treo tại các nhà tổ và cơ quan làm việc của các đơn vị trực thuộc và cơ quan công ty. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù riêng của công ty; quy định thiết thực, cụ thể đã có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến trong ý thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hàng năm.

New Picture.png

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho lãnh đạo ông ty TNHHMTV Cao su Phú Riềng

Việc xây dựng và đăng ký chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập thể Đảng ủy và từng đồng chí lãnh đạo công ty đã thật sự coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong công ty. Hoạt động của công ty đã thể hiện không khí dân chủ, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau. Các tổ chức chính trị trong công ty hoạt động có hiệu quả hơn và từng bước nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức mình. Hoạt động của các phòng, ban công ty đã có sự đổi mới, tiến bộ trong quản lý, điều hành, bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp với khả năng cán bộ. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty đã được củng cố và kiện toàn, bám sát nhiệm vụ của tổ chức mình hoạt động và chăm lo quyền, lợi ích  thiết thực của đoàn viên.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với sản xuất kinh doanh

Với tổng số gần 7.000 cán bộ, công nhân viên, lao động. Nhiều năm qua, trong điều kiện khó khăn, Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trong công ty luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công nhân, lao động. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động xã hội, hỗ trợ công nhân về nhiều mặt. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân viên chức, người lao động không ngừng nâng cao.

Năm 2018, công ty khai thác được 25.318 tấn mủ, đạt 103% kế hoạch, vượt 818 tấn; năng suất vườn cây đạt 2,21 tấn/ha và là năm thứ 12 liên tiếp trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của tập đoàn. Trong đó, Nông trường Minh Hưng đạt trên 2,8 tấn/ha, 3 nông trường đạt trên 2,4 tấn/ha; Năng suất lao động bình quân đạt 7 tấn/công nhân. Chất lượng mủ nguyên liệu ở mức cao, hàm lượng DRC bình quân đạt 33%, mủ nước loại 1 đạt 99,5%. Công ty đã hoàn thành tái canh 1.111,72 ha, đạt 100% kế hoạch. Năm 2018, lần thứ 2 liên tiếp công ty đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp ngành, trong đó 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cá nhân, 3 “bàn tay vàng”, 2 kiện tướng.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2018 tổng sản lượng thu mua của công ty đạt 8.309 tấn, đạt 104% kế hoạch, vượt 309 tấn. Sản lượng chế biến 34.270 tấn. Sản lượng tiêu thụ 37.276 tấn, đạt 114,6% kế hoạch. Tổng doanh thu là hơn 1.530 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, lợi nhuận 346 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, nộp ngân sách 112 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch. Năm 2018, Công ty đã chi hơn 7 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; đầu tư hơn 17 tỷ đồng cùng các cấp chính quyền làm đường giao thông và các công trình phúc lợi phục vụ đời sống công nhân và nhân dân trong vùng. Công ty luôn đảm bảo thu nhập cho NLĐ, ổn định việc làm cho công nhân, bình quân thu nhập 8,93 triệu đồng/người/tháng. Tính đến nay sản phẩm cao su Phú Riềng đã xuất khẩu sang 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đảng ủy Công ty đã biểu dương, khen thưởng kịp thời 36 tập thể, 39 cá nhân (Trong đó Tỉnh ủy tuyên dương 3 tập thể và 5 cá nhân) có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2016 – 2018.

Với những kết quả đạt được, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Công đoàn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong thời gian tới, Đảng ủy công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng vườn cây, cơ cấu lại vườn cây hợp lý, đổi mới bộ giống có năng suất cao. Từ đó tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, lao động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn công ty, đóng góp tích cực vào thu ngân sách địa phương.

Gia Phúc

 

Lượt xem: 222

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif