Search

Danh sách lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

I. LÃNH ĐẠO BAN

1. Đồng chí Trần Tuyết Minh

- Sinh ngày: 31/8/1969.

- Chức vụ: UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 02713.881.580.

 

2. Đồng chí Hà Anh Dũng

- Sinh ngày 14/5/1973.

- Chức vụ: TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 02713.881.582   Di động: 0918.143.933

 

3. Đồng chí Trần Văn Chung

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 02713.881.581     Di động: 0913.880.148

 

II. PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP

1. Đồng chí Nông Hồng Thức

- Sinh ngày 12/5/1976.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0908.730.331

 

2. Đồng chí Nguyễn Anh Đức

- Sinh ngày 07/8/1982.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0986.676.171

 

3. Đồng chí Nguyễn Minh Giang

- Sinh ngày 26/12/1973.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.860.106   Di động: 0966.73.75.73

 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình

- Sinh ngày 10/7/1982.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0985.560.666

 

5. Đồng chí Trần Lâm Hùng

- Sinh ngày 25/12/1988.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0987.110.490

 

6. Đồng chí Lê Thành Trung

- Sinh ngày 29/12/1981.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0977.099.644

 

7. Đồng chí Trịnh Thị Cẩm Hà

- Sinh ngày 15/11/1980.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0979.801.425

 

8. Đồng chí Huỳnh Thanh Phong Nhã

- Sinh ngày 18/5/1977.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 01696.697.869

 

9. Đồng chí Đặng Quang Trung

- Sinh ngày 09/7/1979.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0914.818.717

 

10. Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn

- Sinh ngày 10/5/1986.

- Chức vụ: Nhân viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0934.874.578

 

11. Đồng chí Đỗ Thị Tuyết Anh

- Sinh ngày 18/12/1995.

- Chức vụ: Nhân viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0945.539.599

 

12. Đồng chí Trần Minh Hoàn

- Sinh ngày 20/6/1976.

- Chức vụ: Lái xe.

- Điện thoại: 06513.879.942   Di động: 0988.931.351

 

13. Đồng chí Nguyễn Trí Tâm

- Sinh ngày 10/5/1986.

- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0918.55.99.33

 

14. Đồng chí Cao Thị Hải Đăng

- Sinh ngày 16/5/1984.

- Chức vụ: Nhân viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 01247.000.361

 

15. Đồng chí Võ Phú Lan

- Sinh năm 1955.

- Chức vụ: Nhân viên.

- Điện thoại: 02713 881 583.

 

III. PHÒNG THÔNG TIN - KHOA GIÁO

1. Đồng chí Phạm Văn Triều

- Sinh ngày 28/8/1963.

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 02713.888.414   Di động: 0918.369.709

 

2. Đồng chí Phan Duy Khiêm

- Sinh ngày 09/6/1982.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.881.584   Di động: 0944.96.1982

 

3. Đồng chí Hoàng Thạch Sơn

- Sinh ngày 19/02/1972.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.584   Di động: 0917.827.216

 

4. Đồng chí Lê Hồng Sơn

- Sinh ngày 13/02/1978.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.584   Di động: 0986.169.279

 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung

- Sinh ngày 15/7/1976.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.584   Di động: 0987.005.439

 

IV. PHÒNG LÝ LUẬN - VĂN HÓA - LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Đồng chí Trần Văn Quân

- Sinh ngày 10/6/1965.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.881.586   Di động: 0947.069.043

 

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Danh

- Sinh ngày 16/6/1966.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 01234.073.419

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dương

- Sinh ngày 05/9/1979.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 0917.59.1979

 

4. Đồng chí Hoàng Thị Lan

- Sinh ngày 10/10/1972.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 0915.430.688

 

5. Đồng chí Đỗ Thị Minh An

- Sinh ngày 04/3/1982.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 0949.255.815

 

6. Đồng chí Trương Thị Ngọc

- Sinh ngày 01/3/1987.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 0973.429.550

 

 

Lượt xem: 2946

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif