Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 11

Hôm nay: 1.702

Lượt truy cập: 2.688.163

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Dấu ấn học tập và làm theo Bác ở Bình Phước

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Bình Phước, 4 năm qua phong trào đã tác động thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trên địa bàn, góp phần quan trọng ổn định chính trị, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Điều đáng phấn khởi là nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, đáng tự hào. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), phóng viên (PV) Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã có cuộc trao đổi với Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng xung quanh vấn đề này.

2222.jpg
PV: Xin ông cho biết những dấu ấn đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh?

ÔNG HÀ ANH DŨNG: Trước hết có thể khái quát rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đầu tiên đó là nhận thức của tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Ý thức về trách nhiệm, vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đã được đẩy mạnh hơn. Tiếp đến, nhiều vấn đề được quan tâm giải quyết thấu đáo, nhất là công tác chăm lo thực sự cho lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, có nhiều phần việc Tỉnh ủy chọn thực hiện được xem là những điểm nhấn quan trọng. Có thể minh chứng bằng những việc làm sau:

Giai đoạn 2016-2017, ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, Tỉnh ủy đã chọn 6 chương trình hành động và 11 dự án trọng tâm để triển khai trong toàn địa bàn. Đây là vấn đề quyết định đến sự thành công trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, tỉnh lựa chọn vấn đề rất then chốt, đó là xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 999 để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, mang lại những kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Đến nay, toàn tỉnh giảm 138 đầu mối cấp phòng, 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế, giảm chi thường xuyên từ bộ máy hơn 120 tỷ đồng.

Năm 2019, Tỉnh ủy tiếp tục lựa chọn những vấn đề sát sườn với tình hình của tỉnh. Đó là tập trung chuẩn bị các dữ liệu với tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay những bức xúc, khó khăn, tồn đọng nhiều năm trong nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là bắt tay xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm sao ý Đảng - lòng dân gặp nhau. Từ đó giải quyết dứt điểm những bức xúc chính đáng trong nhân dân và đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những việc làm nêu trên là minh chứng cho sự quan tâm thực hiện cụ thể Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh Bình Phước.

PV: Ông ấn tượng nhất điều gì qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh?

ÔNG HÀ ANH DŨNG: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ lãnh đạo đã có sự chuyển biến về nhận thức, nói và làm đi đôi, nói ít làm nhiều. Tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đổi mới hơn, sát dân hơn và lấy được niềm tin của nhân dân hơn. Ở cơ quan, đơn vị, cơ sở đã lan tỏa và xuất hiện nhiều mô hình hoạt động học và làm theo Bác thực chất. Điển hình như: Mô hình Câu lạc bộ làm theo Bác của phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Từ 1 câu lạc bộ đã lan tỏa ra nhiều câu lạc bộ, rồi từ đây đã lan tỏa ra toàn địa bàn thị xã Bình Long và những huyện, thị, thành phố khác. Đó là phong trào thực hành tiết kiệm của cán bộ, đảng viên, công chức thị xã Phước Long, các huyện Bù Đốp, Chơn Thành, Bù Đăng. Họ đã dành những đồng tiền tiết kiệm của mình để tạo nên một nguồn quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, công chức gặp hoạn nạn, người dân thiếu cơ hội trong việc mưu sinh. Chỉ tính riêng trong năm 2019, số tiền tiết kiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh và an sinh xã hội đạt hơn 4 tỷ đồng. Đây là những con số biết nói mà tôi nghĩ rằng, đó cũng là dấu ấn cần phải được nhấn mạnh và nhân rộng trong thời gian sắp tới.

PV: Việc biểu dương, khen thưởng những hành động tốt, việc làm hay ở tỉnh ta được quan tâm như thế nào, thưa ông?

ÔNG HÀ ANH DŨNG: Nhận thức rất đúng việc tuyên dương, khen thưởng để lan tỏa những hành động đẹp, nghĩa cử tốt, trong 4 năm qua, chúng ta đã khen thưởng 346 tập thể và 478 cá nhân. Trong đó, 2 điển hình được giao lưu cấp Trung ương. Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu. Có thể thấy rằng, Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai và thực hiện đã mang lại kết quả rất tích cực, được nâng lên một bước cao hơn. Đây chính là những dấu ấn mà tôi nghĩ rằng, chúng ta tiếp tục phát huy kết quả đó trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, để Chỉ thị số 05-CT/TW tiếp tục được lan tỏa và đem lại kết quả cao hơn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải làm gì?

ÔNG HÀ ANH DŨNG: Vấn đề phải quan tâm đầu tiên đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với những chuyên đề hằng năm, để làm sao từ nhận thức biến thành hành động cụ thể. Để làm tốt điều đó, trước hết chúng ta phải tiếp tục đổi mới các phương pháp tuyên truyền, vận động. Chúng ta phải dùng phương pháp “lấy cái đẹp để dẹp bỏ cái xấu”, dùng những hành động tích cực, những lời nói hay để làm “đầu tàu” lôi kéo những điều tích cực trong toàn xã hội hành động theo. Đặc biệt, đối với một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các đảng viên, phải nêu gương cao hơn nữa, phải nói đi đôi với làm, như nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW đã đề cập. Đặc biệt, đối với phương châm hành động, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm khi đề xuất, tham mưu những vấn đề rất mới, phù hợp với tình hình mới của địa phương.

Vấn đề thứ hai đó là phải gắn kết với những nhiệm vụ chính trị ngay khi triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW. Ví dụ, chúng ta đang tập trung toàn lực làm tốt công tác tuyên truyền để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vấn đề nữa là phải đan xen, lồng ghép Chỉ thị số 05-CT/TW với những đợt sinh hoạt chính trị và các ngày lễ lớn bằng những hình thức phù hợp hơn. Chẳng hạn, thông qua tình hình của năm 2020, chúng ta phải ứng phó với nhiều vấn đề khó khăn bởi đại dịch Covid-19, thì phải đổi mới phương thức tuyên truyền, không chỉ thông qua báo chí, hệ thống truyền thanh, truyền hình, các phương pháp trực quan mà còn phải thông qua mạng xã hội.

Chúng ta cũng phải tích cực hơn nữa trong việc tổ chức đăng ký những hành động cụ thể của mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân khi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nói chung là không đề ra phương pháp hành động chung nữa mà phải cụ thể bằng những phần việc, việc làm có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Để lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác phải được sự quan tâm, triển khai tổ chức đồng bộ từ Tỉnh ủy đến các đảng bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở. Một trong những yêu cầu ấy là phải phát động phong trào thi đua thông qua sự kêu gọi, mời gọi đoàn kết, tập hợp của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội. Một yếu tố quan trọng nữa trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đó là phải quan tâm, kịp thời biểu dương, khen thưởng mô hình hay, hành động tốt của những tập thể và cá nhân. Có như vậy, chúng ta mới đẩy mạnh được sự lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Lệ Quyên (thực hiện)

Lượt xem: 142

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif