Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.178

Hôm nay: 3.895

Lượt truy cập: 1.545.786

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Để Nghị quyết số 21-NQ/TW đi vào cuộc sống - Bài cuối

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đề ra mục tiêu đến năm 2021, cả nước phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm tự nguyện; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Văn Tiến, Giám đốc BHXH tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Lộc Điền (Lộc Ninh) tham gia đối thoại chính sách BHXH

Ông đánh giá thế nào về kết quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

ÔNG MAI VĂN TIẾN: Thực hiện chủ trương phát triển BHXH cho mọi người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10-5-2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020. Ngành BHXH tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện chính sách BHXH. Nhờ vậy hằng năm đều đạt được những mục tiêu cơ bản, tỷ lệ người tham gia BHXH không ngừng tăng, giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 118.660 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, chiếm 28,4% lực lượng lao động; phát triển mới 44.903 người so với năm 2012 (gần 61%), bình quân mỗi năm tăng khoảng 9.000 người (12,2%/năm). Bình quân hằng năm, toàn ngành BHXH tỉnh giải quyết cho gần 1.200 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay lên gần 14 ngàn, tăng 74% so với năm 2012. 5 năm qua, Bình Phước có trên 430 ngàn lượt người hưởng các khoản trợ cấp một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; tổ chức chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho trên 52 ngàn lượt người. Tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm qua từng năm, tỷ lệ nợ đọng BHXH hằng năm luôn thấp hơn so với kế hoạch phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao và tỷ lệ nợ đọng bình quân chung toàn quốc. Cụ thể, năm 2015, tỷ lệ nợ đọng 2,61%; năm 2016 là 1,5% và năm 2017 là 1,44%.

Trên thực tế, các chính sách BHXH vẫn chưa đi vào thực tiễn và chưa được người dân Bình Phước nhiệt tình tham gia? Nguyên nhân của tình trạng này là gì, thưa ông?

ÔNG MAI VĂN TIẾN: Tuy đã đạt những kết quả quan trọng nhưng thực tế việc triển khai công tác BHXH trong thời gian qua còn không ít khó khăn. Đó là số nợ BHXH tuy đã giảm theo từng năm nhưng tình trạng nợ đọng BHXH vẫn diễn ra. Mặc dù số đối tượng tham gia BHXH hằng năm đều tăng, năm sau cao so với năm trước nhưng tỷ lệ người tham gia BHXH còn thấp so lực lượng lao động hiện có trên địa bàn tỉnh và theo mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 28-NQ/TW đến năm 2021 có 35% lực lượng lao động tham gia BHXH thì đây vẫn là một thách thức lớn.

Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, hoạt động kém hiệu quả phải thu hẹp quy mô sản xuất - kinh doanh, giải thể, phá sản dẫn đến phải cắt giảm lao động. Số doanh nghiệp tăng mới tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, siêu nhỏ nên sử dụng lao động ít. Việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp chưa cao; chế tài xử lý và mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN chưa đủ mạnh để răn đe, ngăn ngừa những hành vi vi phạm. Hiểu biết của người dân về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, mức thu nhập của đại bộ phận lao động tự do thấp, không ổn định nên không có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện.

Ông cho biết những giải pháp để Bình Phước có thể đạt mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW về chính sách BHXH?

ÔNG MAI VĂN TIẾN: Để thực hiện mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động” theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể: Tiếp tục trao đổi thông tin với Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để thống kê, xác định số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động với số lao động đang làm việc thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH. Qua đó, cơ quan BHXH tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia và đóng BHXH cho người lao động. Tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê số doanh nghiệp đã tham gia BHXH; số doanh nghiệp và số lao động trong các doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia. Từ đó phân tích, tìm nguyên nhân để có căn cứ khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH hiệu quả. Đồng thời thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

BHXH tỉnh cũng chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng thông tin, truyền thông đến những đối tượng tiềm năng để người dân, người lao động hiểu rõ tầm quan trọng, thấy được lợi ích của chính sách và chủ động tham gia BHXH. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan phân tích, đánh giá và xây dựng đối tượng tham gia BHXH tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu để phối hợp tuyên truyền, tư vấn cho người dân.

Để Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội nhằm tiến tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH tỉnh, cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị bằng nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực và hiệu quả hơn để chính sách BHXH thực sự đi vào cuộc sống.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Phương Dung (thực hiện)

BP online

Lượt xem: 125

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif