Search

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2015, tính đến ngày 31/12/2018, toàn Đảng bộ huyện có 42 tổ chức cơ sở đảng (12 đảng bộ với 173 chi bộ trực thuộc và 30 chi bộ cơ sở) với tổng số 2.335 đảng viên, trong đó 98 chi bộ khối nông thôn. Kể từ năm 2017, huyện Phú Riềng quyết tâm triển khai thực hiện mô hình Bí thư chi bộ (hoặc phó bí thư chi bộ) kiêm trưởng thôn. Đến nay, toàn huyện có 19 thôn có bí thư kiêm trưởng thôn, 37 thôn có phó bí thư kiêm trưởng thôn, 2 thôn có chi ủy viên kiêm trưởng thôn, 29 thôn có trưởng thôn là đảng viên, chỉ còn 2 thôn có trưởng thôn chưa phải là đảng viên.

IMG_4003.jpg

  • Một buổi sinh hoạt Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
  • phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tại Chi bộ cơ sở
  • Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện - Ảnh: Phan Tùng

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện, sau khi có Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề của từng loại hình chi bộ”, theo đó Ban Tổ chức Huyện ủy đã hướng dẫn các chi bộ bám sát để tổ chức thực hiện, đảm bảo đầy đủ nội dung và trình tự của một buổi sinh hoạt (kể cả sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề). Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt của hầu hết các chi bộ có chuyển biến tích cực, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Một số chi bộ bám sát tình hình thực tế, xây dựng nội dung chuyên đề để thảo luận, đưa ra các giải pháp tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ... Đặc biệt hiệu ứng tích cực với mô hình Bí thư kiêm trưởng thôn đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành để phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Từ đó những vấn đề phát sinh trong khu dân cư tại thôn, ấp được giải quyết kịp thời, chi bộ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, điều hành của chi bộ, góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ hiện nay.

Bên cạnh mặt tích cực đạt được, thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nội dung sinh hoạt của một số ít chi bộ chưa được đổi mới, nặng về quán triệt, triển khai, ít trao đổi, thảo luận; một số cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức kỷ luật còn hạn chế; còn một số chi cơ quan, đơn vị sự nghiệp chưa đi sâu vào công tác Đảng, chủ yếu bàn về công tác chuyên môn, chi bộ khối nông thôn còn hạn chế trong việc sinh hoạt chuyên đề. Nguyên nhân là trách nhiệm của bí thư chi bộ một số nơi chưa cao, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ và khả năng, phương pháp điều hành sinh hoạt chưa khoa học, công tác chuẩn bị nội dung trước sinh hoạt chi bộ của cấp ủy chưa đầu tư nhiều và kỹ lưỡng; một số cấp ủy chi bộ thiếu trách nhiệm và sâu sát trong công tác quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện của cấp trên chưa thường xuyên, liên tục.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở mỗi tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện, cần chú trọng thực hiện một số giải pháp, đó là:

Cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, xác định rõ vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên có đủ trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức. Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho các đồng chí cấp ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ.

Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề của từng loại hình chi bộ” và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời kỷ luật nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt, nhất là thực hiện tốt việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ các ban xây dựng đảng Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại cơ sở để giám sát và hướng dẫn cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt./.

                                                                 Tác giả: Minh Tuấn

 

Lượt xem: 152

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif