Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 29

Hôm nay: 3.128

Lượt truy cập: 2.562.971

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hiệu quả sau 01 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

Xác định thực hiện cải cách BHXH, mở rộng diện bao phủ BHXH trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết 28-NQ/TW) trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có những chuyển biến rõ nét từ vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương. Thể hiện ở kết quả số người tham gia BHXH tăng nhanh, tính đến hết ngày 31/10/2019, toàn tỉnh có2.837 người tham gia, tăng 2.185 người (tương ứng 514%) so với tháng 4/2018  (thời điểm chưa ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP), tăng 1.422 người (tương ứng 200,5%) so với cuối năm 2018,

Để có được kết quả đó, với chức năng là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH  tại địa phương, BHXH tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh hành các văn bản: Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 11/9/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, vv.. nhằm huy động cả hệ thống chính trị chủ động, tích cực tuyên truyền, thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, mục đích yêu cầu của Nghị quyết 28-NQ/TW trong Đảng bộ, cơ quan, các đơn vị trực thuộc, đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đợt học tập, nghiên cứu Nghị quyết do tỉnh và các địa phương tổ chức, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các lĩnh vực liên quan, tác động trực tiếp mà BHXH tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW trên các cơ quan báo chí, truyền thông, trang tin điện tử của BHXH tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, di chuyển, biến động dân số của huyện, của tỉnh; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Đã triển khai ứng dụng triệt để hệ thống Quản lý văn bản trên hệ điều hành; gửi và nhận văn bản trên hệ thống điều hành điện tử đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành để phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

 Dong phu 2.jpg

 Hội nghị đối thoại với nông dân tại huyện Đồng Phú

 

Nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào cuộc sống, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường truyền thông về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW Trung ương 7 khoá XII; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng địa phương, nhất là nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết; tăng cường tin, bài, định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện đươc hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết mới của Đảng đi vào đời sống xã hội. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và đề ra các mục tiêu thực hiện để đạt mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW theo thời gian và lộ trình.

BHXH tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất trong phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ BHXH, phát triển số lao động tham gia BHXH khu vực phi chính thức; trong ngắn hạn và dài hạn tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ và các mục tiêu đã đề ra theo lộ trình đến năm 2021 đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đến năm 2025 đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đến năm 2030 đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Song song đó, chỉ đạo các đơn vị chú trọng tiếp nhận và giải quyết các chế độ, chính sách BHXH cho đối tượng tham gia và thụ hưởng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp liên ngành để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH.

Tăng cường đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng cán bộ, góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, chuyển đổi tác phong lề lối làm việc của công chức, viên chức từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN, giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH đạt mức ASEAN 4, phấn đấu chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 80% vào năm 2021, đạt mức 85% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt mức từ 90% trở lên.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp thường xuyên của các ngành các cấp chính quyền địa phương; cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành BHXH và một năm kinh nghiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW đạt hiệu quả, sẽ tiếp tục góp phần nâng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong những năm tiếp theo.

Thúy Ái (BHXH tỉnh).

Lượt xem: 295

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 16h30 ngày 08/7/2020:

- Thế giới: 11.974.800 người mắc, 547.120 người tử vong.
- Việt Nam: 369 người mắc (đã phục hồi 342). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif