Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 11

Hôm nay: 1.651

Lượt truy cập: 2.688.112

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 11/2019

Sáng nay 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2019. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 422 điểm cầu trong cả nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

IMG_6802.JPG

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy Bình Phước

Tại Bình Phước, Hội nghị được nối đường truyền trực tuyến về điểm cầu phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và nối dài một số điểm cầu xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện; đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí, ban tuyên giáo mặt trận và các đoàn thể tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin chuyên đề về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị BCH Trung ương diễn ra từ ngày 7 - 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII gồm: Dự thảo báo cáo chính trị và Dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. BCH Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022. BCH Trung ương đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền đến cán  bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kết quả về: Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 của từng địa phương và cả nước; sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2019) nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; về Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019); hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Về tình hình Biển Đông thời gian gần đây, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các cấp cần tham mưu cho cấp ủy có hình thức tuyên truyền phù hợp, đồng thời phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, từng khu dân cư để thông tin đầy đủ về tình hình Biển Đông đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngoại giao, công tác thông tin, vận động xây dựng niềm tin trong nhân dân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

                                                               Tác giả: Hồng Sơn

 

 

Lượt xem: 479

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif