Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 77

Hôm nay: 2.778

Lượt truy cập: 2.661.197

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hớn Quản: Học tập và làm theo Bác đi vào thực chất và hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện học tập chuyên đề “Học tập và làm theo triển khai thực chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 143 -KH/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy về tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020, huyện Hớn Quản đã mở 16 lớp học cho 2387/2434 đồng chí đảng viên, đạt tỷ lệ 97%.

Năm 2020, Huyện ủy đã chọn các nội dung trọng tâm để gắn với học tập và làm theo Bác, như: Tập trung xây dựng báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Xây dựng và nhân rộng mô hình tiết kiệm theo gương Bác để giúp đỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện khóa XII: Huyện ủy đã chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 04/04 chi đảng bộ đại hội điểm; chuẩn y kết quả bầu cử của các chi bộ, đảng bộ. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu chung là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ huyện đến cơ sở; tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng Hớn Quản thành huyện nông thôn mới. Ban Chỉ đạo 35 huyện Hớn Quản đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội; quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin; thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin có tính định hướng cho các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Kết quả hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và tuyên truyền các thông tin chính thống của các trang, nhóm hoạt động tốt.

Các cấp tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nâng cao ý thức trong việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tự tu dưỡng, rèn luyện, sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tôn trọng, phục vụ nhân dân; tích cực chống bệnh quan liêu, thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Đó cũng là nền tảng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương.

HON QUAN.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản ra mắt đại hội và khẳng định quyết tâm đoàn kết, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

(Nguồn: Báo Bình Phước online)

Việc xây dựng mô hình tiết kiệm: tiếp tục được nhân rộng, phát huy thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện như: nuôi heo đất, xoay vòng vốn, trao tặng cây, con giống, giúp nhau phát triển kinh tế, bếp cơm từ thiện, tủ quần áo từ thiện, gian hàng không đồng, bếp ăn không đồng, mỗi tập thể, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo…nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Huyện đã tổ chức kỷ niệm130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) gắn với sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn (2018 – 2020). Tại hội nghị có 06 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp các đơn vị có liên quan khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết hộ gia đình ông Điểu Thiên, ấp Xa Cô, xã Thanh An trị giá 80 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp các đơn vị có liên quanthăm và tặng quà cho công nhân nghèo tại các doanh nghiệp và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện (32 phần quà, trị giá 9.000.000đ). Huyện đoàn phối hợp Tỉnh đoàn khám chữa bệnh, cấp phát 250 phần thuốc cho người nghèo trên địa bàn xã Thanh An. Công an huyện vận động các mạnh thường quân tặng 213 phần quà trị giá 90 triệu đồng; trao 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội, sữa chữa 03 căn nhà cho các hộ khó khăn trị giá 210 triệu đồng.

Cấp xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: thăm hỏi, động viên  hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã (Minh Đức, Phước An, Tân Hưng); tu sửa, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn (Tân Hiệp, Phước An, Tân Hưng), 01 cây cầu dân sinh (Tân Hiệp), trao tặng nhà tình thương (Tân Hiệp, Thanh Bình); vệ sinh môi trường, đường, làng, ngõ xóm; nạo vét các tuyến kênh, mương; trồng cây xanh; vệ sinh, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ…

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã kịp thời chỉ đạo, triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đài truyền thanh thực hiện được 39 tin, bài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 24 chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” với tổng thời lượng 720 phút, phát trên hệ thống đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và 13 xã; đưa các gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện và tỉnh trong học tập và làm theo gương Bác lồng ghép tuyên truyền việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chào cờ đầu tuần, hội thi kể chuyện Bác Hồ, qua trang facebook “Khát vọng Hớn Quản”, qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội.

Trong 06 tháng đầu năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ủng hộ, làm theo qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm tốt, những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện.

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 06 tháng cuối năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tính tự học, tự rèn, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị toàn khóa và chuyên đề năm 2020 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Quan tâm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, ban, ngành các địa phương đẩy mạnh việc học tập Chỉ thị 05 –CT/TW gắn với việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã được xây dựng.

Anh Đức

 

 

Lượt xem: 23

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 01/8/2020:

- Thế giới: 17.744.000 người mắc, 682.192 người tử vong.
- Việt Nam: 558 người mắc, 02 người tử vong (đã phục hồi 373). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif