Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 181

Hôm nay: 2.787

Lượt truy cập: 4.066.339

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Lời giới thiệu

LỜI GIỚI THIỆU

Trong suốt quá trình vận động thành lập Đảng đến khi Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tIMG_20170924_104421.jpgỉnh Bình Phước ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, ngành tuyên giáo đã sớm hình thành và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với nhiều hình thức, phương pháp và nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ nghĩa Mác – Leenin, về con đường giải phóng dân tộc, động viên quần chúng, cùng cả nước sẵn sàng đi theo ngọn cờ của Đảng, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và bọn tay sai bán nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975) xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã không ngừng nỗ  lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao phó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; cùng Đảng bộ, quân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để góp phần tuyên tuyền giáo dục và làm phong phú thêm lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên soạn cuốn sách Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước (1930-2010).

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn sách, chúng tôi đã nhận được sự tham gia đóng góp đầy nhiệt huyết của các đồng chí cán bộ trong ngành tuyên giáo, đặc biệt là các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo của tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí và các bạn để trong lần xuất bản sau, cuốn sách đạt chất lượng tốt hơn.

                                                                  Bình Phước, tháng 3 năm 2012

 

               

Lượt xem: 4140

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif