Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 77

Hôm nay: 100

Lượt truy cập: 2.545.579

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51 tổ chức đảng và 345 đảng viên (giảm 39 tổ chức đảng và 18 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thành lập 04 đoàn kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 11 đảng viên thuộc diện cán bộ BTV Tỉnh ủy quản lý (giảm 01 tổ chức đảng và tăng 11 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017); cấp ủy trực thuộc kiểm tra 45 tổ chức đảng và 334 đảng viên (giảm 38 tổ chức đảng và 29 đảng viên). Các cấp ủy đảng giám sát chuyên đề đối với 71 tổ chức đảng và 60 đảng viên (giảm 04 tổ chức và 36 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: BTV Tỉnh ủy thành lập 02 đoàn giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 07 đảng viên (tăng 04 tổ chức đảng và 01 đảng viên so cùng kỳ năm 2017); các cấp ủy trực thuộc giám sát chuyên đề 63 tổ chức đảng và 53 đảng viên, trong đó có 24 cấp ủy viên (giảm 08 tổ chức đảng và 37 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017). Kết quả, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kỷ luật 03 tổ chức đảng và 45 đảng viên (tăng 02 tổ chức đảng và giảm 21 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017) với các hình thức: khiển trách 03 tổ chức đảng và 32 đảng viên, cảnh cáo 09 đảng viên và cách chức 04 đảng viên (11 cấp ủy viên các cấp (08 ĐUV và 03 CUV), chiếm tỷ lệ 24,4% so với số đảng viên bị kỷ luật).

IMG_4528.JPG

  • Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm,
  • triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

6 tháng đầu năm, UBKT các cấp kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên (giảm 08 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: UBKT Tỉnh ủy kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; UBKT Huyện ủy Bù Đăng kiểm tra đối với 02 đảng ủy viên trong sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, kết quả 02 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức. UBKT các cấp kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 32 tổ chức đảng (tăng 11 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2017) và 12 tổ chức đảng việc thi hành kỷ luật trong Đảng (giảm 01 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2017). UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 33 tổ chức đảng và 21 đảng viên (giảm 60 tổ chức đảng và 71 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017). Kết quả, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 13 đảng viên (tăng 05 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 02 đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; UBKT các đơn vị trực thuộc thi hành kỷ luật 11 đảng viên với các hình thức: khiển trách 06, cảnh cáo 02, cách chức 01 và khai trừ 02 đảng viên, chiếm tỷ lệ 54,5% so với số đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số UBKT cấp cơ sở chậm tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; nội dung kiểm tra còn dàn trải, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa thật sự đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nể nang, né tránh nên hiệu quả chưa cao. UBKT các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trừ UBKT Huyện ủy Bù Đăng) và UBKT cấp cơ sở chưa thật sự chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo quy định…

                                                                                                Hồng Sơn

 

Lượt xem: 463

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif