Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 294

Hôm nay: 1.544

Lượt truy cập: 1.290.058

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Người thực hiện các hành vi gian lận về Bảo hiểm y tế và trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ bị xử lý hình sự

Người thực hiện các hành vi gian lận về Bảo hiểm y tế (BHYT) và trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động sẽ bị xử lý hình sự, được quy định trong Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2018. Bộ Luật gồm 426 điều, trong đó có quy định:

20170822151527-bao-hiem-y-te.jpg

Người dân tìm hiểu về Luật Bảo hiểm y tế - Ảnh: Minh Họa

* Tội gian lận BHYT (Điều 215): (1) Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng; b) Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp khống, thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định; (2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; d) Gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; e) Tái phạm nguy hiểm; (3) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500 triệu đồng trở lên; b) Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên; (4) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

* Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (Điều 216): (1) Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTNcho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng;b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động; (2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:a) Phạm tội 02 lần trở lên;b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; c)Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này; (3) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ  đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:a) Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên;b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này; (4) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm; (5) Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng;b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng;c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng./.

                                                                                           Hồng Sơn

 

 

Lượt xem: 194

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif