Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 119

Hôm nay: 294

Lượt truy cập: 1.456.933

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với CBCC, viên chức hợp đồng lao động thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nghỉ việc theo nguyện vọng

Ngày 12/7 vừa qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức (CBCC), viên chức hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; nghỉ việc theo nguyện vọng tại tỉnh Bình Phước. Theo đó:

dsc_1713.jpg

Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX thông qua dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ sáu

Đối tượng áp dụng

1- CBCC, viên chức và hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ diện dôi dư do xắp xếp tổ chức bộ máy gồm: (a) CBCC trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã; (b) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện; (c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các quy định khác của pháp luật; (d) Người làm việc trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội, các quỹ.

2- CBCC, viên chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự được cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác nhưng cá nhân không có nguyện vọng tiếp tục công tác và có đơn tự nguyện xin nghỉ việc theo nguyện vọng được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Chế độ, chính sách hỗ trợ: Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 đã nêu trên, ngoài được hưởng các chế độ tinh giản biên chế, thôi việc theo quy định hiện hành của pháp luật còn được hỗ trợ một lần bằng 6 tháng tiền lương hiện hưởng (gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, cộng với các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu nếu có).

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách: (a) Đối với CBCC, viên chức quy định tại khoản 1, khoản 2 đã nêu trên công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp (đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và đơn vị bảo đảm một phần cho hoạt động thường xuyên) do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện từ nguồn dôi dư do tinh giản biên chế và cải cách tiền lương hàng năm; (b) CBCC, viên chức quy định tại khoản 1 đã nêu trên công tác tại các đơn vị tự chủ tài chính (đơn vị bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên) do đơn vị chi trả từ nguồn thu của đơn vị.

Thời gian thực hiện: Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết ngày 31/12/2021. Nghị quyết ngày đã được HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 10/7/2018 và có hiệu lực từ ngày 23/7/2018./.

                                                                                   Hồng Sơn

 

Lượt xem: 203

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif