Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 421

Hôm nay: 1.805

Lượt truy cập: 1.390.600

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Quy trình thẩm định một công trình lịch sử đảng bộ địa phương; lịch sử ban, ngành, đoàn thể

Công tác thẩm định bản thảo các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử ban, ngành, đoàn thể có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt. Đây là một trong những khâu có tính nguyên tắc, không thể thiếu trong quy trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, phát hành các công trình lịch sử. Mục đích của việc thẩm định để đảm bảo chất lượng nội dung, tính Đảng, tính khoa học và tính giáo dục; tránh sai sót trước khi xuất bản, phát hành ấn phẩm.

Theo yêu cầu, quy định của Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử ban, ngành, đoàn thể trước khi xuất bản, phát hành cần phải tuân thủ quy trình thẩm định, cụ thể:

Trước khi xuất bản cần tổ chức thẩm định công trình lịch sử để hạn chế được những sai sót và chất lượng công trình cũng sẽ được nâng lên rõ rệt. Các sự kiện, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, các phong trào cách mạng, các số liệu - sự kiện cụ thể… mà công trình phản ảnh đạt được sự thống nhất, liên tục, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học; tiến hành thẩm định khoa học công trình lịch sử trước khi trình xin ý kiến phê duyệt của Ban Thường vụ, cấp ủy… để tránh xin ý kiến nhiều lần trước khi xuất bản.

Thành viên hội đồng thẩm định phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đánh giá, nhận xét chính xác, khách quan các sự kiện, nhân vật hay phong trào phản ánh trong bản thảo.

Bản thảo phải gửi trước cho Hội đồng thẩm định ít nhất từ 10 đến 15 ngày. Thư ký hội đồng tập hợp các bản nhận xét và báo cáo Chủ tịch Hội đồng để có định hướng cho những vấn đề cần thảo luận, thống nhất ý kiến.

Ban biên soạn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến nhận xét và kết luận bằng văn bản của Hội đồng thẩm định. Khi chỉnh lý, những nội dung không đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì ban biên soạn cần có báo cáo bằng văn bản để tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo của thường vụ cấp ủy cơ quan chủ quản. Sau khi hoàn thành chỉnh lý, bản thảo phải được Hội đồng thẩm định thông qua, cho ý kiến để in ấn, xuất bản.

Công tác thẩm định bản thảo các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử ban, ngành, đoàn thể có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những khâu then chốt, quyết định chất lượng của công trình lịch sử. Để đảm bảo tính khoa học, tính Đảng trước khi xuất bản, nhất thiết những tác phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương phải được thẩm định. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử  Đảng bộ địa phương

Sau khi hoàn thành xuất bản các công trình lịch sử, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các cuộc thi tìm hiểu, hội thảo, tọa đàm, du khảo, biên soạn giáo trình đưa vào trường học.     

Theo quy định, hướng dẫn của Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, căn cứ vào tổng kinh phí được duyệt cho công tác sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn công trình lịch sử, Ban chỉ đạo cần dành từ 5 - 8% của tổng kinh phí cho công tác thẩm định.             

    Quang Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 310

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif