Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 23

Hôm nay: 170

Lượt truy cập: 3.825.413

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 01/3/2018, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2017 - 2021 ban hành Kế hoạch số 412/KH-BCĐ về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021.

Với mục đích phát huy kết quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2017, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới. Ban chỉ đạo Đề án tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 tại 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, 15 xã biên giới với các nội dung sau:

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới bằng các hình thức và phương pháp như: Hội nghị chuyên đề, lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, trong giao ban, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, họp dân, phát trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp…(mỗi tháng ít nhất một lần).

Tổ chức “Ngày Pháp luật” thông qua các hình thức: Tập trung cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thông báo các văn bản pháp luật hoặc kết hợp với các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật…(tổ chức hàng tháng).

Kiện toàn và nhân rộng nội dung, hình thức hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh để phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới. Thực hiện từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2018. Ngoài ra, hỗ trợ 15 Đồn Biên phòng củng cố tủ sách pháp luật; thực hiện thường xuyên việc phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã biên giới.

 

Tuyết Anh

Lượt xem: 1317

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif