Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI)

Thứ tư - 20/03/2024 05:24 315 0
Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 08/3/2024 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, con người, văn học, nghệ thuật của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới. Thông qua tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Về nội dung tổng kết gồm: (1) Đánh giá kết quả tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; sự lan tỏa của việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. (2). Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (11/2021) (kiểm điểm, đánh giá từng nội dung, có số liệu cụ thể). (3). Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. (4). Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới. (5). Đề xuất, kiến nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu kết luận hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước

 
Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW như sau:

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (trước ngày 05/4/2024).

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tiến hành tổ chức tổng kết (bằng hình thức phù hợp); xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đảm bảo chất lượng, nội dung yêu cầu và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (trước ngày 05/4/2024)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (trước ngày 20/4/2024).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổng kết Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, tiết kiệm, bảo đảm tiến độ thời gian; đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW; số liệu thống kê báo cáo đảm bảo tính chính xác, khách quan, cập nhật.

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1432 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,220,695
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây