Kết quả công tác Lý luận chính trị Bình Phước năm 2022

Thứ sáu - 10/02/2023 03:26 1.352 0
Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.
Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm, xác định công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 09 đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho hơn 105.000 lượt cán bộ, đảng viên, sau mỗi hội nghị, các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo học bổ sung, kết quả trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Đã thực hiện theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng đối tượng tham gia, kết hợp kiểm tra, giám sát thực tế và quản lý đảng viên.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra hiện nay. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” bằng nhiều hình thức  như: Đồng Xoài tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm; Công an tỉnh tổ chức bằng các hình thức tọa đàm, thảo luận, hội thảo qua 06 chủ đề khác nhau; tổ chức phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và đã lựa chọn 07 tác phẩm báo chí xuất sắc gửi dự thi cấp Trung ương; cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kết quả toàn tỉnh có 727 bài viết tham gia dự thi, chọn lọc 17 bài gửi dự thi cấp Trung ương, trong đó có 03 bài đoạt giải Khuyến khích và 01 tập thể được tặng Bằng khen…
 
z4095446779735 7b65d9151fdc3b4230ebd4a447f0893b
Toàn cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết tại điểm cầu Bình Phước

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai khá phong phú, có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chú trọng chỉ đạo, tổ chức đạt được hiệu quả cao. Toàn ngành đã ban hành 1.221 hướng dẫn, công văn, đề cương tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng. Chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức. Phối hợp tổ chức các sự kiện lớn như Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì; Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu ô (28/8/1972 - 28/8/2022; Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc thành lập thị xã Chơn Thành... đã tạo hiệu ứng tích cực. Các trang thông tin điện tử, fanpage,…của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đăng tải, chia sẻ nhiều tin, bài, hình ảnh liên quan.

Để triển khai học tập chuyên đề năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 323 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và điểm cầu cấp xã trong tỉnh với sự tham dự của 15.750 cán bộ, đảng viên tham dự học tập với 06 nhiệm vụ trọng tâm. Toàn tỉnh, hoàn thành quán triệt, học tập với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 97%.
Trong năm, đã biên soạn phát hành 5.000 cuốn tài liệu tuyên truyền chuyên đề Chỉ thị 05, cấp phát đến các chi, đảng bộ cơ sở để sinh hoạt, học tập. Biên soạn và phát hành cuốn sách “Những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2022” viết về 10 tập thể, 18 cá nhân điển hình. Thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các fanpage “Tự hào Bình Phước”, “Tuyên giáo Bình Phước”, nhóm “Bình Phước xin chào” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và 600 trang, nhóm cộng đồng trong tỉnh, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền…

Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi kể chuyện, thi viết về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; cuộc thi bí thư chi bộ giỏi; lồng ghép nói chuyện chuyên đề về Bác cho đoàn viên thanh niên, học sinh… trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Đội ngũ làm công tác lý luận ngày càng được củng cố về số lượng, nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng; khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, trước hết là trong Đảng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác lý luận từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử địa phương, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ được chú trọng quan tâm thực hiện. Chủ động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như triển khai trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể định kỳ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền, giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thông qua lồng ghép triển khai các chuyên đề gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức, quản lý lớp học, phương pháp, phương tiện, giảng dạy, truyền đạt được tăng cường với nhiều hình thức, linh hoạt phong phú đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo đúng quy chế. Tại Trường Chính trị trỉnh và các Trung tâm chính trị cũng tổ chức thao giảng, dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm.... Trường Chính trị tỉnh, chủ động mở nhiều lớp mang tính thời sự, phục vụ đúng nhu cầu, đối tượng của cán bộ, đảng viên hiện nay. Quy trình đánh giá chất lượng học tập của học viên được thực hiện khách quan, theo đúng quy chế, quy định, cuối các lớp bồi dưỡng đều có viết thu hoạch để Ban Tổ chức chấm điểm. Công tác quản lý học viên được thực hiện chặt chẽ, chủ nhiệm các lớp chủ động trong nắm tình hình học tập, rèn luyện của học viên; động viên, nhắc nhở, giúp đỡ học viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố; các trường học trên địa bàn tỉnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị phù hợp với từng cấp học, bậc học và đối tượng học, bảo đảm nội dung cơ bản, đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới. Trong năm, Trường Chính trị tỉnh mở 49 lớp với 3.313 học viên, trong đó: Trường phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II, quản lý, đào tạo 06 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 337 học viên. Duy trì tiến độ học tập của 08 lớp Trung cấp Lý luận chính trị với 455 học viên. Mở mới 9 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 470 học viên; mở 22 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng với 1.771 học viên; 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính với 280 học viên; tổ chức nghiệm thu 05 đề tài khoa học cấp cơ sở, tổ chức 01 Hội thảo cấp trường, với chủ đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển vào xây dựng, phát triển Trường Chính trị” Hội thảo đã nhận được 7 tham luận khoa học về ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng vào việc xây dựng phát triển Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đạt chuẩn mức độ I vào năm 2025; tham gia viết bài hội thảo Cụm thi đua các trường chính trị khu vực miền Đông Nam Bộ với tổng số 5 bài viết; phát hành 03 bản tin thông tin lý luận và thực tiễn năm 2022; Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc tỉnh với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã mở 385 lớp với 75.910 học viên. 

Các cấp ủy chú trọng chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, tri ân, thăm hỏi đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.
Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng - văn hóa ở địa phương. Tổ chức định hướng, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn; phối hợp phát hiện, xử lý 32 trường hợp tài khoản đăng tải thông tin không đúng sự thật; viết, biên tập, đăng tải hơn 550 bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, định hướng dư luận … trên các trang, nhóm zalo, facebook, các loại hình báo chí. Đã phát triển được gần 600 trang, nhóm cộng đồng; tổ chức được nhiều hoạt động để thu hút thành viên, như thi theo chủ đề hàng tháng, phát động tuần lễ “Người địa phương biết trang thông tin địa phương, thi trực tuyến trên trang, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh…

Tác giả: Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1445 | lượt tải:1271

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,282,127
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây