BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP , QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ nhật - 19/09/2021 01:12 187 0

Chiều ngày 9/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 03 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại điểm cầu Trung ương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, tham dự Hội nghị gồm có Giám đốc, các phó giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã và viên chức, người lao động có liên quan.

 Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn, ngày 1/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đáng chú ý, trong 12 chính sách hỗ trợ có 03 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN. Đó là: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

 Có thể khẳng định, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Chính phủ đã có những chỉ đạo rất kịp thời nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Tiếp theo đó, ngày 8/7, BHXH Việt Nam có Công văn số 1988/BHXH-TST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, yêu cầu thời hạn giải quyết: không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Với việc xác nhận Danh sách NLĐ tham gia đào tạo, thời hạn giải quyết: không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, yêu cầu xử lý ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở LĐ-BT&XH hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp. Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05); Danh sách NLĐ ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyêt định số 23/2021/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 
Với việc giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hàng tháng, Phòng/Bộ phận Quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp(Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.
Công văn 1988 cũng nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn số 1988/BHXH-TST của BHXH Việt Nam.
BHXH tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong thời gian áp dụng mức đóng 0% vào Quỹ TNLĐ, BNN theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Hướng dẫn các đơn vị kê khai, cập nhật mã ngành nghề (Phụ lục kèm theo) vào phần mềm quản lý.Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo của 06 tháng cuối năm 2021 gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/7/2021. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ NLĐ, đơn vị sử dụng lao động về tình hình đào tạo nghề đối với NLĐ thuộc đơn vị theo quy định.
Hằng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo theo Mẫu số 01/NQ68-TST, Mẫu số 02/NQ68-TST(qua Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ). Trước ngày 22 hàng tháng, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 27-HSB (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH). Bổ sung chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào Mẫu số 4-CBH (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) và tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, hỗ trợ DN, NLĐ gặp khó khăn do Covid-19 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam khẩn trương xây dựng và đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình, hồ sơ thủ tục có liên quan đến cơ quan BHXH. Về cơ bản, quy trình, thủ tục được xây dựng theo tinh thần đơn giản thủ tục hành chính, không phát sinh thêm thủ tục. Đơn vị kê khai và tự chịu trách nhiệm; cơ quan BHXH chịu trách nhiệm đối chiếu cơ sở dữ liệu có sẵn, không yêu cầu, phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh đến trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong việc đôn đốc, triển khai. Quá trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục phải đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy trình, các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Sở LĐ-TB&XH, Ngân hàng CSXH… Yêu cầu tổng hợp báo cáo theo tiến độ hàng ngày vì vậy, phải tuân thủ quy trình, ứng dụng triệt để CNTT; phê bình nhắc nhở ngay với những đơn vị chậm muộn. Thường xuyên tiếp nhận thông tin phản hồi, lắng nghe và xử lý những vướng mắc, kiến nghị một cách kịp thời.
Trung tâm CNTT nỗ lực, cố gắng nâng cấp các tính năng phần mềm, kết nối dữ liệu với các đơn vị liên quan để đảm bảo quy trình thực hiện thông suốt với DN cũng như các đơn vị phối hợp thực hiện. Khuyến khích các đơn vị chủ động kết nối, thực hiện giao dịch điện tử, với hình thức thuận tiện nhất.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy trình, thủ tục, hướng dẫn chi tiết đến các DN, NLĐ, qua đó tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện. Các đơn vị truyền thông chủ động theo dõi sát tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời phản ánh quá trình thực hiện, biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt. Nhấn mạnh tính kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện, lãnh đạo BHXH Việt Nam sẽ chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy sự quyết tâm  của Ngành BHXH Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ DN, NLĐ gặp khó khăn do Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, làm tròn vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong việc chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời nhiều giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp và NLĐ vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch, góp phần ổn định đời sống, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

 Duy Khiêm.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

tai lieu sinh hoat cb
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
Văn bản mới

40-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

lượt xem: 27 | lượt tải:16

704-CV/BTGTU

V/v đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện công bố thành lập thị xã Chơn Thành

lượt xem: 533 | lượt tải:48

48-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022)

lượt xem: 41 | lượt tải:20
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,749
  • Tổng lượt truy cập1,795,973
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây