Tăng cường “sức đề kháng” cho văn nghệ sĩ

Thứ năm - 29/02/2024 20:36 1.089 0
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị trí của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Qua đó, củng cố và gắn kết niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực sự là “nền tảng tinh thần” của xã hội

Trong điều kiện hiện nay, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Trong đó, lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch “gieo trồng những mầm mống phá hoại”. Không khó khăn để chúng ta có thể nhận diện phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, việc chúng tấn công thường xuyên, liên tục, trong điều kiện thế giới đa cực, nếu không biết chọn lọc tiếp nhận thông tin dễ dẫn đến mơ hồ, mất cảnh giác,  xói mòn lòng tin, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vậy văn nghệ sĩ phải làm gì, làm như thế nào để tăng cường sức đề kháng, miễn nhiễm với các loại “vi rút” độc hại đó.

Thời gian qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Bình Phước đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy chưa trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhưng cũng đã tiếp tục thể hiện tình cảm gắn bó với Đảng qua thực tiễn cuộc sống. Qua đó, sáng tạo nên nhiều tác phẩm VHNT phản ánh chân thật, toàn diện đời sống xã hội của tỉnh, góp phần tích cực, đồng hành với khát vọng phát triển đi lên của tỉnh, từng bước tạo được những dấu ấn quan trọng đưa hình ảnh, thương hiệu của tỉnh vươn ra khu vực và đất nước. Chúng ta đã có Giải thưởng VHNT 5 năm lần thứ nhất (2016-2020); giải thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải thưởng VHNT kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; giải thưởng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể nói, trong thời gian qua, bằng những sáng tạo VHNT, các văn nghệ sĩ của tỉnh đã góp phần tuyên truyền, giáo dục thông qua hình tượng nghệ thuật đến công chúng một cách hiệu quả nhất. Điều đó góp phần làm nên sức mạnh riêng có của đội ngũ văn nghệ sĩ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ.

Hiện nay, đất nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, VHNT đã và đang có những bước chuyển sâu sắc. Tuy nhiên, những thành tựu VHNT của đội ngũ văn nghệ sĩ Bình Phước trong thời gian qua mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Đội ngũ văn nghệ sĩ phải cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ và toàn diện hơn vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của VHNT, trước yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, xây dựng giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần” của xã hội, “động lực phát triển” của đất nước.

Nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá

Thành lập hơn 15 năm và cũng là khoảng thời gian Hội VHNT tỉnh thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, VHNT tỉnh nhà vẫn thiếu vắng những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao. Đội ngũ văn nghệ sĩ được phát triển về số lượng nhưng vẫn thiếu lực lượng sáng tác trẻ. Các chuyên ngành sáng tác âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, đờn ca tài tử, lý luận phê bình VHNT vẫn là khâu yếu. Mỹ thuật, kiến trúc vẫn lúng túng trong việc tìm đầu ra và hình thức quảng bá, khả năng tiếp cận công chúng. Đề án 1073 về bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử của tỉnh cũng chỉ dừng lại ở việc 2 năm tổ chức một kỳ liên hoan. Chi hội Đờn ca tài tử của Hội VHNT tỉnh chưa thực hiện được vai trò hạt nhân nòng cốt, chưa lan tỏa, kết nối, truyền dạy để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật đờn ca tài tử.

Để VHNT thực sự góp phần vào sự nghiệp giáo dục, bồi đắp tâm hồn, tình cảm, cốt cách, đạo đức, tri thức, bản lĩnh, lẽ sống cao đẹp thì VHNT phải sáng tác, quảng bá và tiếp cận rộng rãi đến công chúng. Điều đó đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ phải có sự đam mê, dấn thân, đắm mình trong thực tiễn cuộc sống. Bởi hiện thực là chất liệu để xây dựng, sáng tạo tác phẩm, nhưng khi tác phẩm hoàn thành phải cao hơn hiện thực và trở thành chuẩn mực của cái đẹp, cái hào hùng của lịch sử, thiên nhiên và con người Bình Phước, cộng với tài năng thì mới có thể cho ra đời những tác phẩm VHNT tương xứng với công cuộc đổi mới và khát vọng phát triển của tỉnh nhà. Muốn đạt được điều đó, mỗi văn nghệ sĩ phải tích cực, tự giác học tập văn hóa, chuyên môn, chính trị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ tâm, đủ tầm, có khả năng gợi mở, định hướng, đoàn kết, tập hợp đội ngũ.

Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, các nguyên lý cơ bản “Dân tộc - khoa học - đại chúng” vẫn là ba trụ cột để văn hóa tiếp tục “soi đường cho quốc dân đi”. Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sẽ tiếp tục là nguồn lực nội sinh, nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ phấn đấu, nỗ lực vươn tới dòng chảy chung của VHNT hiện nay là yêu nước, dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và hội nhập tích cực.

Đặc biệt, Kế hoạch số 390/KHBTGTW về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025) của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy manh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Tác giả: Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước (nguồn: BPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay14,723
  • Tổng lượt truy cập10,227,873
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây