Quân đội nhân dân Việt Nam đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (bài 1)

Thứ năm - 29/02/2024 21:08 3.475 0
Chưa bao giờ các thế lực thù địch thôi ngừng chống phá, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của các thế lực thù địch là muốn gây nhiễu và tạo những khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên, kích động, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu.

BÀI 1
MƯU ĐỒ “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, những năm gần đây, các thế lực thù địch hướng trọng tâm vào chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là “mũi đột phá”, “cây cầu dẫn vào trận địa” để chống Đảng, chống chế độ ta. Một trong những trọng tâm của chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội.

Thực chất của mưu đồ này là lôi kéo quân đội ta xa rời hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị, phai nhạt về lý tưởng chiến đấu, mục ruỗng về mặt tổ chức và bị vô hiệu hóa, không còn sức mạnh, công cụ bạo lực trung thành để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sự chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, với mưu đồ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó đoán định. Gần đây, các thế lực thù địch sử dụng một số thủ đoạn mới để chống phá quân đội, hòng làm mất chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời gây hoang mang dư luận, hạ thấp uy tín, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với quân đội. Nổi lên, một số thủ đoạn chống phá mới như:

Mượn danh, mạo danh cán bộ cấp cao của quân đội đã nghỉ hưu để nói xấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Trò “gắp lửa bỏ tay người” này trước đây họ đã sử dụng, gần đây càng ráo riết hơn. Qua thẩm tra của các cơ quan chức năng trong quân đội thấy rằng, một số cán bộ cao cấp của quân đội đã nghỉ hưu, trong đó có cả cán bộ cấp tướng hoàn toàn bất ngờ trước việc mạo danh, mượn danh mình để nói xấu, gây hại quân đội và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Có đồng chí cán bộ quân đội khi bị mạo danh đã rất phẫn nộ, đòi nghiêm trị kẻ phi nhân tính, lừa đảo. Mặc dù vậy, cũng phải nói rằng, trong xã hội không phải ai cũng có thông tin chính xác và đầy đủ để nhận biết rõ sự thật, “trắng đen”. Vì thế, thủ đoạn này của họ tuy không mới nhưng ở mức độ nào đó cũng gây những hiệu ứng tiêu cực, đòi hỏi chúng ta phải nêu cao cảnh giác để phòng ngừa, chủ động đấu tranh.

Họ tuyên truyền quân đội chỉ có chức năng chiến đấu, không có và không nên lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Đây là một thủ đoạn mới, chống phá trực diện quân đội ta. Vừa qua, lợi dụng một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của quân đội, như: Sân golf, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội; họ tuyên truyền trên internet và một số trang mạng xã hội nhiều tin, bài, comment, video clip,... xuyên tạc, trong đó tập trung phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất” của quân đội, bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là những ý kiến phiến diện, một chiều, không có cơ sở.

Chúng cho rằng, quân đội sử dụng đất quốc phòng không đúng mục đích. Lợi dụng một số công trình, dự án liên quan đến đất quốc phòng, như: Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh và sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, họ lớn tiếng cho rằng: Quân đội sử dụng đất quốc phòng không đúng mục đích, phục vụ “lợi ích nhóm” và để hoang hóa, không hiệu quả. Đó là cách nhìn thiển cận chỉ thấy hiện tượng mà không hiểu bản chất của sự việc.

Ngoài thực hiện âm mưu chống phá quyết liệt nhằm làm mọt ruỗng nền tảng tư tưởng của Đảng đối với xã hội, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ giã ý đồ thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho quân đội lơ là, mơ hồ về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rệu rã sức chiến đấu, không còn giữ vững bản chất cách mạng quân đội của dân, do dân, vì dân.

Lợi dụng mặt trái của quá trình toàn cầu hóa hiện nay, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “trăm lần nói dối cũng có lúc làm ngả nghiêng, chao đảo người nghe”, thông qua phương thức “vết dầu loang”, hằng ngày, hằng giờ, các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài đã tung ra những thông tin khi thì thật - giả lẫn lộn, lúc lại cố ý “bám lâu, ngoáy sâu” vào khuyết điểm của một số quân nhân và một vài hạn chế trong hoạt động quân sự, quốc phòng nhằm tạo ra một “góc nhìn khác” về quân đội ta.

Những năm gần đây, sự chống phá quân đội của các thế lực thù địch không chỉ quyết liệt thông qua mức độ, tần suất, liều lượng thông tin tiêu cực về lĩnh vực quân sự, quốc phòng ngày càng liên tục, dày đặc, mà nội dung thông tin xuyên tạc cũng ngày càng tinh vi hơn, biểu hiện ở nhiều khía cạnh nham hiểm hơn. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), hiện nay có hơn 350 trang truyền thông điện tử, trang mạng xã hội của các thế lực phản động, thù địch thường xuyên chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; trung bình một ngày, các tổ chức, đối tượng chống phá đăng tải khoảng 500 bài viết trên không gian mạng, thu hút hơn 5.100 lượt bình luận, hơn 7.200 lượt chia sẻ và gần 15.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Chỉ tính năm 2018, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phát hiện gần 50.000 lượt thông tin tiêu cực chống phá quân đội, trong đó khoảng 60% lượt thông tin trên mạng xã hội.

Đối với quân đội, chiêu trò chống phá của các đối tượng có chung đặc điểm là: Từ vài ba hiện tượng, vụ việc lẻ tẻ xảy ra trong môi trường quân đội và hoạt động quân sự, các đối tượng chống phá cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề nhằm làm sai lệch bản chất, gây nhiễu thông tin xã hội, từ đó lèo lái dư luận theo hướng nhìn nhận, đánh giá tiêu cực về quân đội. 

Triệt để lợi dụng mặt trái của thời đại thông tin bùng nổ và mạng xã hội để tung tin thất thiệt, cắt gọt hình ảnh, lai ghép thông tin ngụy tạo nhằm xuyên tạc truyền thống, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam và bôi nhọ hình ảnh quân nhân, qua đó tác động, thẩm thấu vào nhận thức, tình cảm, niềm tin của bộ đội, gây hoài nghi về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, làm cho cán bộ, chiến sĩ dễ dao động, phân tâm về tư tưởng, giảm sút ý chí, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là biểu hiện mới của âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay, nên rất cần phải cảnh giác, phê phán, ngăn chặn.

Tác giả: Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (nguồn BPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 194 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1406 | lượt tải:1238

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 363 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập81
  • Hôm nay21,422
  • Tổng lượt truy cập10,156,772
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây