Thực tiễn xây dựng “thế trận lòng dân” trên mạng xã hội ở Phú Riềng

Thứ ba - 06/02/2024 02:54 1.576 0
Trong giai đoạn hiện nay, khi các các thế lực phản động, thù địch không ngừng sử dụng mạng xã hội để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước ta thì việc xây dựng “thế trận lòng dân” trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành “vũ khí hiệu quả” được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đối với huyện Phú Riềng, thời gian qua, Đảng bộ đã tích cực, chủ động chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phát huy hiệu quả “thế trận lòng dân” trên mạng xã hội .
Hơn 3.000 - là số lượng trung bình các bài viết, video xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước mà các thế lực thù địch phát tán lên mạng xã hội Facebook trong 1 ngày. Con số ấy chỉ ra cho chúng ta thấy rằng: Trong thời đại công nghệ số, việc ngăn chặn các thông tin, xấu độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong đó phát huy vai trò của Nhân dân trên mạng xã hội để mỗi tài khoản của công dân Việt Nam là một chiến sĩ, mỗi bài viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác như những viên đạn bắn vào kẻ thù, vào các thế lực thù địch là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Vận dụng sáng tạo quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “lòng dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Theo Người, sẽ không bao giờ có lực lượng cách mạng và phong trào cách mạng, nếu không có nhân dân. Và một trong những yếu tố quyết định sự thành công của cách mạng là sự đồng sức, đồng lòng của toàn dân, là sự đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thế trận lòng dân trên không gian mạng là gì?

“Lòng dân” là khái niệm chỉ niềm tin, sự đồng lòng của người dân với chế độ xã hội và giai cấp nắm quyền lãnh đạo xã hội; là yếu tố có tính quyết định đến sức mạnh, sự hưng thịnh hay suy vong của mỗi quốc gia, dân tộc. Sức mạnh “lòng dân” chính là sức mạnh của dân tộc. Lòng dân yên ổn thì đất nước vững mạnh, phát triển. Đối với nước ta hiện nay, “Thế trận lòng dân” là tinh thần yêu nước, tình đoàn kết gắn bó, khát vọng độc lập tự do, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của cả dân tộc được nhân lên tạo thành nền tảng chính trị vững chắc, sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, sẵn sàng huy động nhằm thực hiện các mục tiêu của cách mạng.
“Thế trận lòng dân” trên không gian mạng là sự tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước; là phương thức, động lực phát triển kinh tế, xã hội và các vấn đề xã hội trên không gian mạng mà không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Việc xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng cũng giúp cho Đảng và Nhà nước kiểm soát tốt hơn các thông tin trên mạng, giảm thiểu được các thông tin sai lệch, đồng thời giúp cho Nhân dân có thể tiếp cận với những thông tin đúng đắn, hữu ích, từ đó củng cố nền tảng tư tưởng, hệ thống giá trị, nền văn hóa của đất nước.

Thực tiễn xây dựng “thế trận lòng dân” trên mạng xã hội ở Phú Riềng

Là một huyện mới được thành lập từ ngày 01/8/2015. Trong 8 năm qua, mặc dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức tuy nhiên Đảng bộ huyện Phú Riềng đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Huyện đã xác định: trong tình hình hiện nay việc xây dựng thế trận lòng dân trên mạng xã hội là giải pháp căn cơ góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng và quyết liệt thực hiện và đúc kết lại thành một số kinh nghiệm thực tiễn.
Ảnh minh họa
 
Thứ nhất, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt

Trên cơ sở Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã được thành lập với nhiệm vụ chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Ban Chỉ đạo đã thường xuyên được kiện toàn để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Mỗi thành viên phụ trách địa bàn và một lĩnh vực đồng thời chịu trách nhiệm về lĩnh vực đó, tránh tình trạng cơ cấu nhưng không biết làm hoặc làm không hiệu quả. Toàn huyện có 28 thành viên thuộc Ban chỉ đạo và Tổ thư ký cấp huyện; 50 đồng chí là thành viên Tổ công tác cấp xã và hơn 60 cộng tác viên. BCĐ 35 của huyện đã ban hành Quy chế làm việc, thành lập các lực lượng trực thuộc như tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên, câu lạc bộ với các thành viên nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng và đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ các lực lượng để theo dõi, nắm và phản ánh tình hình. Chú trọng việc phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt trong đó có đội ngũ cán bộ tuyên giáo, lực lượng 47 (Lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội trên không gian mạng trong quân đội), lực lượng an ninh và văn hóa thông tin từ huyện đến cơ sở. Huyện đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng trong đó tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt trong định hướng thông tin tuyên truyền và chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Thứ hai, nỗ lực đưa thông tin chính thống đến gần hơn với nhân dân

Bên cạnh công tác tổ chức, vận hành lực lượng, thời gian qua công tác thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội cũng là một điểm sáng nổi bật của huyện Phú Riềng. Thực tế cho thấy, đa số người dân chưa hiểu rõ về tác hại của tin giả và những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia mạng xã hội. Tin giả được lan truyền trên các trang mạng xã hội hiện nay hầu như đều nhằm mục đích  câu like cho trang bán hàng và nguy hiểm hơn là thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đứng trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo thành lập và vận hành trang fanpage Phú Riềng đỏ - Xưa và nay – kênh thông tin chính thống của huyện Phú Riềng trên mạng xã hội với nhiệm vụ: Cung cấp thông tin, tuyên truyền; phổ biến pháp luật; Quảng bá hình ảnh và con người của huyện Phú Riềng nói riêng và của tỉnh, cả nước nói chung; tiếp nhận và giải đáp, xử lý những phản ánh của người dân trên địa bàn huyện với phương châm “Tăng cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần phủ xanh thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời chỉ đạo thành lập trang cộng đồng của các xã. Thời gian đầu mới thành lập, trang fanpage của huyện có rất ít người biết tới, chủ yếu là cán bộ, đảng viên trên địa bàn được phổ biến quán triệt nên tích cực theo dõi. Trên địa bàn vẫn còn xảy ra các trường hợp người dân vì thiếu hiểu biết, chưa tiếp cận được thông tin chính thống mà đăng tải, chia sẻ những thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận. Để phát huy hiệu quả hoạt động của trang đồng thời khắc phục tình trạng trên, huyện đã phát động phong trào “Người địa phương biết đến trang thông tin địa phương” và tổ chức cao điểm triển khai trong toàn huyện. Phong trào đã được toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hưởng ứng nhiệt tình. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giới thiệu cho người dân biết và theo dõi thông tin trên trang của huyện. Tất cả các hội nghị, chương trình hay sự kiện tập trung đông người, huyện đều cử cán bộ, lực lượng thanh niên đến hướng dẫn người dân cách theo dõi và nhận thông tin chính thống. Nhờ đó mà chỉ sau một thời gian ngắn lượng người dân theo dõi trang đã tăng lên nhanh chóng.

Thứ ba, không ngừng sáng tạo và đổi mới cách thức tiếp cận người dân

Để người dân biết đến trang đã khó, nhưng làm thế nào để họ tin tưởng, theo dõi và đồng hành xuyên suốt cùng với trang lại càng khó hơn nhiều. Xác định mục tiêu của trang ngay từ đầu là “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn những thông tin chính thống về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội… để hạn chế và ngăn chặn những thông tin xấu độc, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chú trọng nghiên cứu, đổi mới nội dung, cách thức đăng tải thông tin trên trang để thu hút người xem. Theo đó Ban Biên tập của trang đã phân công nhiệm vụ theo từng mảng nội dung cho từng thành viên theo chuyên môn và sở trường. Từ chỗ chỉ đăng tải những tin tức về chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trang đã có sự điều tiết, bổ sung thêm nhiều tin, hình ảnh trong các mục: chính sách mới, chào ngày mời, cuộc sống thường ngày, nông nghiệp nông thôn…Trong đó những hình ảnh đẹp về phiên chợ sáng của người dân, cảnh lao động sản xuất, thu hoạch trái cây hay cảnh đẹp của địa phương đã được đăng tải liên tục, tạo sự thu hút và tương tác của người dân. Bên cạnh đó, đội ngũ biên tập trang đã thường xuyên được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền trên mạng xã hội. Từ những tin dài, nhiều chữ, gây nhằm chán đã chuyển thành những tin vắn hay thiết kế dạng poster, infografic với nhiều màu sắc, hình ảnh thu hút người xem, đạt hiệu quả tuyên truyền. Từ đó lượng người thích, theo dõi trang và chia sẻ thông tin từ trang ngày càng tăng lên. Tổ chức 12 Hội thi trực tuyến trên trang fanpage với nội dung vừa gần gũi với người dân vừa đáp ứng được mục tiêu tuyên truyền như: thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tìm hiểu lịch sử Đảng bộ địa phương, tuyên truyền về gương điển hình làm theo Bác, thi thiết kế thời trang bảo vệ môi trường, thi Cảm nhận về Tết trong tôi...Thông qua các Hội thi, những hình ảnh đẹp, ý nghĩa đã được chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; tạo được sự chuyển biến tích cực, khơi gợi những suy nghĩ, trăn trở và khát vọng cống hiến của người dân đối với việc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thứ tư, thực hiện tốt sứ mệnh là cầu nối của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương

Để cũng cố lòng tin trong Nhân dân, thời gian qua các trang fanpage của huyện Phú Riềng từ cấp huyện đến cơ sở đều hướng đến mục tiêu trở thành địa chỉ đáng tin cậy để người dân gửi gắm những tâm tư, tình cảm cũng như bày tỏ những vấn đề, thắc mắc cần giải đáp đến với cấp ủy, chính quyền. Lực lượng biên tập viên được phân công trực trả lời bình luận của người dân dưới các tin bài, ghi nhận và phản hồi kịp thời các tin  nhắn gửi đến trang. Từ đó nhiều vấn đề bất cập mà người dân phản ánh qua hộp thư như vấn đề xả thải ô nhiễm môi trường, giao thông hay an ninh nông thông  được giải đáp, xử lý kịp thời. Trong thời gian qua, trang đã tiếp nhận hơn 150 ý kiến, phản ánh của người dân và chuyển đến lãnh đạo huyện để được định hướng chỉ đạo. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự hài lòng khi được kịp thời giải đáp thắc mắc. Bên cạnh đó, cũng thông qua trang fanpage của huyện, nhiều tổ chức từ thiện ở các tỉnh, thành khác đã chủ động liên hệ và tài trợ, tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như công ty Vic-Group, Học viện Thanh thiếu niên phân viện miền Nam... Những kết quả tích cực này đã góp phần khẳng định hiệu quả của việc triển khai thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội; góp phần nâng chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thứ năm, kịp thời định hướng dư luận trên mạng xã hội

Không chỉ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, các trang fanpage của huyện Phú Riềng còn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là định hướng dư luận và làm loãng thông tin trên mạng xã hội. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động sử dụng Internet và truyền thông xã hội để kích động, tạo tin đồn xuyên tạc, bóp méo sự thật; sử dụng mạng xã hội để loan tin công kích nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, trước những “vấn đề nóng” người dân quan tâm, chúng đưa tin không đúng sự thật với những phân tích, đánh giá thiếu khách quan, phiến diện làm nhiễu thông tin gây nên sự rối loạn về nhận thức, lôi kéo người dân chuyển dần sang thái độ tiêu cực đối với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Để hạn chế tình trạng đó, Ban chỉ đạo 35 huyện đã chỉ đạo các thành viên đặc biệt là Ban Biên tập trang fanapage thường xuyên theo dõi mạng xã hội đặc biệt là thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, Tỉnh và địa phương…để kịp thời định hướng xử lý các vấn đề phát sinh. Cụ thể như thời điểm dịch covid 19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các thế lực thù địch đã đưa ra những thông tin sai lệch, phiến diện, đi ngược lại quyền và lợi ích dân tộc; cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật, phủ nhận những thành quả phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước, nhằm chia rẽ  Đảng, Nhà nước, chính quyền với nhân dân. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tích cực đăng tải thông tin phản ánh quyết tâm phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước ta để Nhân dân nhận thức và hiểu rõ.  Khi xuất hiện 01 ca nghi nhiễm ở khu vực nào trên địa bàn huyện, các thành viên Ban biên tập phải khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, lấy thông tin để cập nhật tin định hướng, trấn an dư luận tránh để người dân đăng tải thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang. Hay như vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, mặc dù trên địa bàn huyện chưa xuất hiện trường hợp nào đăng tin sai lệch về vấn đề này trên mạng xã hội, tuy nhiên dự báo trước tình hình nên lực hượng 47 và an ninh huyện đã chủ động đăng tải những tin, bài vừa cung cấp thông tin vừa định hướng dư luận theo đúng quan điểm và đường lối của Đảng, không để những kẻ chống phá có cơ hội thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình trên không gian mạng. Từ chính những thông tin chính thống đó, Nhân dân đã có cái nhìn chính xác hơn về vấn đề này và hưởng ứng, chia sẻ thông tin để cùng với chính quyền tăng cường bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước ta trên không gian mạng.

Thứ sáu, chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Bên cạnh việc định hướng thông tin, thời gian qua Ban Chỉ đạo 35 huyện đã triển khai nghiêm túc việc chủ động theo dõi ình hình hoạt động của một số tài khoản facebook có hành vi đăng tải thông tin chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời chủ động rà soát facebook, chia lực lượng trên các hướng để bao quát nắm tình hình. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ tin giả, thông tin sai xấu độc trên mạng xã hội. Trong những năm qua, các lực lượng chức năng của huyện đã bóc gỡ, xử lý 21 tài khoản, tin, bài, hình ảnh, video; Xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp; nhắc nhở 21 trường hợp; 36 tài khoản được xác minh, thu thập thông tin liên qua đến vi phạm trên mạng xã hội, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, hạn chế thông tin xấu độc đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy lợi thế của “thế trận lòng dân” trên mạng xã hội, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả của các biện pháp đã triển khai trong thời gian qua, huyện sẽ đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng nòng cốt đặc biệt là quản trị viên của các trang fanpage cách thức xây dựng và vận hành hiệu quả các trang cộng đồng; thực hiện thường xuyên hơn một số tính năng, công cụ mới của mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng hiệu quả như: livestream (phát trực tuyến trên mạng xã hội); quảng cáo hướng đối tượng (chạy quảng cáo để phát các thông điệp cần tuyên truyền đến các nhóm đối tượng mong muốn); thăm dò dư luận... góp phần thu nhỏ khoảng cách giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
 
Tác giả: NGUYỄN THỊ LAN ANH - HỒ DẠ THẢO: Giải Khuyến khích Cuộc Thi chính luận về  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, lần thứ 3/2023.

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Hồ Dạ Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập99
  • Hôm nay13,873
  • Tổng lượt truy cập10,227,023
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây