Bình Phước: Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm - 18/05/2023 22:06 3.108 0

*Vũ Tiến Điền 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước


Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Từ đó, giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng trọng tâm

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và một số văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 8 văn bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 10 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong 2 năm qua được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 21/21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 2.537 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo biên soạn chuyên đề hằng năm để triển khai thực hiện, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đồng thời chọn 4 nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Riêng ở cấp tỉnh, năm 2022 đã lựa chọn 4 nội dung trọng tâm; năm 2023, lựa chọn 3 nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Năm 2022, kinh tế tăng trưởng ước đạt 8,42%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (7-7,5%), tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư trong nước, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đều đạt và vượt nghị quyết năm 2022 đã đề ra.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh được đẩy mạnh, tạo môi trường thông thoáng, phục vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh Bình Phước có 1.469 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố); tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được nâng cao (số liệu thống kê hằng ngày đạt trên 95%).

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - Ảnh: N.B

MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, sở, ngành, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, như: Đồng Xoài phát động và triển khai thực hiện điển hình tiên tiến trong phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, các hộ dân đồng thuận hiến tổng diện tích 364.591m2 đất, trị giá hơn 131,7 tỷ đồng; qua đó, hình thành 21 tuyến đường trên địa bàn thành phố. Bình Long xây dựng và triển khai kế hoạch về “Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” đã hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho 24 hộ nghèo thuộc đối tượng người già neo đơn không có khả năng lao động”. Ở Bù Đăng, toàn huyện đã có 10/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đạt 95%, đứng thứ 3 trong toàn tỉnh về thanh toán trực tuyến.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân hằng năm, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm.

Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình học tập và làm theo Bác

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cơ sở, như: Tổ chức “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; trao quà cho các hộ khó khăn; khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình giao thông; tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo tình nguyện”; các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, nhân dân tiếp tục thi đua học tập và làm theo Người.

Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và in ấn 3 tài liệu tuyên truyền Chỉ thị số 05 năm 2022, 2023, cấp phát 10.000 cuốn đến các chi, đảng bộ cơ sở để sinh hoạt, học tập. Biên soạn và phát hành 3.500 cuốn sách “Những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2022” viết về 10 tập thể, 18 cá nhân điển hình. Phát động và xét chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 với 6 giải A, 8 giải B, 13 giải C, 20 giải khuyến khích. Thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các fanpage “Tự hào Bình Phước”, “Tuyên giáo Bình Phước”, nhóm “Bình Phước xin chào” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và 600 trang, nhóm cộng đồng trong tỉnh. Trong 2 năm đã đăng tải 183.634 tin, bài, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) xây dựng chuyên mục “Cuộc sống tươi đẹp”, “Hoa giữa đời thường” với hơn 1.000 tin, bài trên 4 loại hình báo chí. Bên cạnh đó, đã biên tập, xuất bản cuốn sách nói “Học và làm theo Bác từ những điều giản dị” phục vụ công tác tuyên truyền.

Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi kể chuyện, thi viết về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; cuộc thi bí thư chi bộ giỏi; lồng ghép nói chuyện chuyên đề về Bác cho đoàn viên thanh niên, học sinh… trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện. Hằng năm, mỗi tổ chức đảng, chi bộ phấn đấu xây dựng được 1 mô hình tiêu biểu và 2 điển hình trong học tập và làm theo Bác, để lan tỏa, nhân rộng. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 2.082 mô hình học tập và làm theo Bác từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được nhân rộng, lan tỏa.

Trong năm 2022, Bình Phước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 1 tập thể; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác. Cấp tỉnh đã trao bằng khen cho 77 điển hình có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác; cấp huyện tuyên dương, khen thưởng 1.128 điển hình; cấp xã tuyên dương, khen thưởng 2.789 điển hình.

Bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, sau gần hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến đã tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát, biểu dương, khen thưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một số hạn chế như: Việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của một số tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ sở còn đơn điệu, thiếu sáng tạo. Sự gắn kết học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở một số cơ sở cơ quan, đơn vị còn lúng túng; việc lựa chọn mô hình học tập và làm theo Bác còn chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể để triển khai, đánh giá kết quả thực hiện. Một số đơn vị xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình, cách làm mới chưa được thực hiện đồng bộ; chất lượng của một số gương điển hình còn thiếu tính thuyết phục, chưa tạo được sức lan tỏa.

Từ những kết quả đã đạt được sau gần hai năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Trong tổ chức triển khai thực hiện cần phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện. Gắn các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị với giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Thứ hai: Đưa tiêu chí học tập và làm theo Bác vào việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Thứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Mạnh dạn loại bỏ những mô hình không còn phát huy hiệu quả, để xây dựng mô hình mới phù hợp với đơn vị, địa phương.

Thứ tư: Phải luôn coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác tuyên truyền. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ truyền thông, báo chí (như báo, đài, các trang thông tin nội bộ, mạng xã hội…), các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi; các cuộc thi viết, thi trắc nghiệm trực tuyến… để cộng hưởng, tạo sự lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội.

Tác giả: Nguồn: Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1432 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,219,783
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây