VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam

 •   14/08/2023 05:50:27 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước là tỉnh đầu tiên tại miền Nam tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh

Bình Phước là tỉnh đầu tiên tại miền Nam tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh

 •   11/08/2023 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước là tỉnh đầu tiên tại miền Nam tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh
Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

 •   11/08/2023 04:47:32 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Bình Phước sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bình Phước sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

 •   09/08/2023 12:45:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Hòa mình trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Bình Phước được biết đến với nhiều địa danh, di tích lịch sử, văn hóa và dấu mốc quan trọng, làm nên những chiến công vang dội, trang sử vàng đi vào lịch sử dân tộc như chiến thắng Đồng Xoài năm 1965 - là nguồn cảm hứng để cố nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, phổ nhạc bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” nổi tiếng đi vào lòng người; chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, giải phóng Lộc Ninh - huyện đầu tiên ở miền Nam được giải phóng; chiến thắng chiến dịch đường 14 - Phước Long, làm cơ sở để Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975…
Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023: Khẳng định vai trò ‘soi đường cho quốc dân đi’

Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023: Khẳng định vai trò ‘soi đường cho quốc dân đi’

 •   08/08/2023 10:18:59 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Từ khi tái lập đến nay, cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, Bình Phước luôn dành sự quan tâm chăm lo phát triển nguồn lực con người, trân trọng và bảo tồn những giá trị văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của một địa phương có 41 dân tộc cùng chung sống.
Bình Phước đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trong lực lượng vũ trang

Bình Phước đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trong lực lượng vũ trang

 •   08/08/2023 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước là một tỉnh có bề dày lịch sử và có vị trí trọng yếu ở vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung, là một trong số ít địa phương có chi bộ Đảng ra đời sớm nhất trong cả nước. 
Ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước

Ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước

 •   08/08/2023 07:32:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là bước cụ thể hóa và tiếp tục triển khai các nội dung cốt lõi, trọng tâm, những định hướng lớn của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Từ kết quả Hội nghị văn hóa, UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.
Công tác chuẩn bị cho Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 diễn ra đúng tiến độ

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 diễn ra đúng tiến độ

 •   08/08/2023 06:46:58 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Chiều nay 8-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, đơn vị để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

 •   04/08/2023 04:59:15 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Nhằm chuẩn hóa việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, là công cụ, thước đo đánh giá năng lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội ở địa phương, ngày 03/8/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao Và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL về Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.
Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước tổ chức tháng 8 năm 2023

Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước tổ chức tháng 8 năm 2023

 •   03/08/2023 11:03:13 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 227/KH - UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2023 về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
Một số đặc trưng văn hóa của huyện Bù Đốp

Một số đặc trưng văn hóa của huyện Bù Đốp

 •   03/08/2023 06:31:45 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Đồng Phú: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW

Đồng Phú: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW

 •   03/07/2023 06:25:27 AM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước: Khai mạc Liên hoan các câu lạc bộ đờn ca tài tử

Bình Phước: Khai mạc Liên hoan các câu lạc bộ đờn ca tài tử

 •   22/06/2023 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
Công trình nhà văn hóa thôn Thác Dài

Công trình nhà văn hóa thôn Thác Dài

 •   16/06/2023 04:36:28 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc

Bình Phước giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc

 •   12/06/2023 10:40:14 PM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0
Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

 •   10/06/2023 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Văn hóa, văn nghệ là một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi Đảng phải định hình phương thức lãnh đạo phù hợp ở từng giai đoạn cách mạng. Trong điều kiện mới, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các tin khác

tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1038-CV/BTGTU

Công văn gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

lượt xem: 1013 | lượt tải:491

1030-CV/BTGTU

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

lượt xem: 952 | lượt tải:357

87-HD/BTGTU

Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

lượt xem: 374 | lượt tải:250
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
 • Đang truy cập38
 • Hôm nay10,300
 • Tổng lượt truy cập6,669,622
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây