Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 430

Hôm nay: 1.844

Lượt truy cập: 1.390.639

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn thị xã Đồng Xoài trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóađất nước

 Thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW ngày 06/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch số 62 - KH/TU, ngày 04/11/2008 triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các chi, Đảng bộ tiến hành triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Thị ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Kịp thời đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện, những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và đề xuất sửa đổi, bổ sung các giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra.

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích, đãi ngộ để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài. Thị ủy đã ban hành Đề án về “Công tác đào tạo - bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức thị xã giai đoạn 2006 – 2010”; Đề án xây dựng cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục của thị xã giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Đặc biệt, ngày 19/01/2012 Thị ủy đã ban hành Đề án số 03 - ĐA/TU về “Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; thu hút nhân tài, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ thị xã Đồng Xoài, giai đoạn 2010 -2015”. Qua triển khai các Đề án đã đáp ứng được yêu cầu về học tập của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của thị xã và xã, phường. Qua đó đã góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình thực hiện công tác xây dựng đội ngũ trí thức của địa phương. Tính đến tháng 3/2018 số lượng cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị, các trường học trên địa bàn thị xã là 1.763 đồng chí (trừ số lượng cán bộ, công chức xã, phường, chiến sỹ đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị thuộc ngành dọc của Trung ương và của Tỉnh đứng chân trên địa bàn thị xã), trong đó: Thạc sĩ là 61 đồng chí; đại học 1.282 đồng chí, cao đẳng 282 đồng chí và trình độ trung cấp 138 đồng chí.

 Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức: Từ năm 2008 đến nay, thị xã đã tiếp nhận và tuyển dụng 60 cán bộ, công chức về công tác, trong đó: có 01 thạc sỹ kinh tế và 59 trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy về công tác tại các cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở đó hình thành nên đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, có trình độ, được đào tạo cơ bản, tạo nguồn cán bộ lâu dài, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước luôn được đổi mới, các khâu tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, quản lý được tiến hành công khai, minh bạch. Luôn tạo điều kiện để trí thức phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng cống hiến của mình cho địa phương. Năm 2013 thị xã đã đăng ký với tỉnh kế hoạch thu hút 05 bác sỹ chuyên khoa I và 05 bác sỹ đa khoa, bác sỹ y học cổ truyền về làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã.

Việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trí thức được thực hiện qua nhiều hình thức đa dạng: chính quy, liên thông; vừa học, vừa làm, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, liên kết đào tạo. Chương trình đào tạo được thực hiện khá phong phú với nhiều chuyên ngành theo yêu cầu phát triển của địa phương. Hàng năm, thị xã bố trí kinh phí từ 2 đến 2,5 tỷ đồng để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Trong đó, luôn chú trọng thực hiện đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Đối với chuyên môn nghiệp vụ, tập trung đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức làm chuyên môn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường… Kết quả, sau 10 năm thị xã Đồng Xoài đã cử đi đào tạo 859 lượt cán bộ. Trong đó: Đào tạo Đại học 199 đồng chí, sau đại học 19 đồng chí, về chuyên môn nghiệp vụ cho 76 đồng chí. Về đào tạo lý luận chính trị, nhằm trang bị kiến thức và chuẩn hóa về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Thị ủy cử đi đào tạo cao cấp LLCT theo chỉ tiêu quyết định của Tỉnh ủy là 118 đồng chí; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức đào tạo 05 lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại thị xã, tổng số là 447 đồng chí.

Trong 10 năm qua, đội ngũ trí thức trên địa bàn thị xã đã tăng lên cả về số lượng, chất lượng và có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực và quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương. Bộ phận tham gia công tác lãnh đạo, quản lý phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhận thức vai trò trách nhiệm của trí thức được nâng cao góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Cấp ủy, chính quyền luôn tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của cán bộ công chức. Trọng dụng cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiện; thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách nhằm thu hút nhân tài về thị xã công tác.

111112_DJI_0219.jpg

Trung tâm Thị xã Đồng Xoài

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng mức độ triển khai còn chậm; nhiều nội dung của Nghị quyết chưa được thể chế hoá; vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Công tác tuyên truyền Nghị quyết trên các phương tiện truyền thông đại chúng chưa được thường xuyên, liên tục, nội dung chưa thực sự phong phú, hấp dẫn, do đó hiệu quả chưa cao. Một số trí thức là cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, thiếu tính chuyên nghiệp, lề lối, tác phong làm việc, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm chưa đáp ứng được yêu cầu môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.

Duy Khiêm

Lượt xem: 143

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif