Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cổng dịch vụ công quốc gia

Chủ nhật - 11/09/2022 20:56 1.635 0
      Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hiện nay BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với CSDL quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình. Trong đó có việc kết nối với Nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) để triển khai dịch vụ thanh toán với các ngân hàng, trung gian thanh toán; nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) tích hợp trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.
  Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia như sau:
1. Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam
Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.
Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”.Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:


Hình 2. Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập Cổng dịch vụ công thành công

Tiếp theo, chọn mục “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TƯ”, Sau đó chọn: “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ”, màn hình hiển thị để nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT như sau:

 
Hình 3. Màn hình nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT
Bước 4: Nhập thông tin thành viên hộ gia đình và thông tin gia hạn thẻ
- Nhập thông tin chủ hộ: Yêu cầu nhập số định danh, họ và tên, ngày tháng năm sinh và giới tính.

Hình 4. Màn hình nhập thông tin chủ hộ
- Nhập thông tin các thành viên: Chỉ nhập số định danh
Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn: “Thêm thành viên HGĐ”, sau đó nhập số định danh của thành viên:

Hình 5. Màn hình số định danh của thành viên hộ gia đình
- Nhập thông tin thẻ BHYT: Chọn số tháng cần gia hạn thẻ BHYT

Hình 6. Màn hình chọn số tháng cần gia hạn
Bước 5: Xác thực thông tin
Thực hiện nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn: “Xác nhận” để xác thực thông tin:

Hình 7. Màn hình xác thực thông tin
- Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không cùng đăng ký thường Trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú:
+ Nếu thông tin về chủ hộ không tồn tại, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo:


Hình 7. Màn hình xác thực thông tin
+ Nếu các thành viên không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo:


- Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú:
          Nếu các thông tin: Thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:
+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại.
+ Số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình


Hình 8. Màn hình xác thực thông tin thành công
Bước 6. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH
Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn: “ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn: “Thanh toán” để chuyển sang Bước 7

Hình 9. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH
Bước 7. Thanh toán
Sau khi chọn: “Thanh toán” tại Bước 6, màn hình hiển thị danh sách Ngân hàng và Trung gian thanh toán. Người dùng có thể một trong hai hình thức thanh toán.
Bước 7.1. Thanh toán qua Trung gian thanh toán
Sau khi chọn: “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn: “các ngân hàng khác qua VNPT money” theo màn hình dưới đây:

Hình 10. Chọn trung gian thanh toán
Bước 7.1.1. Chọn Ngân hàng thanh toán
          Sau khi chọn: “THANH TOÁN” tại Bước 7.1, thực hiện chọn một Ngân hàng sau đó chọn: “THANH TOÁN”

Hình 11. Chọn ngân hàng thanh toán
Bước 7.1.2. Chọn phương thức thanh toán
Sau khi chọn: “THANH TOÁN” tại Bước 7.1.1, màn hình hiển thị như sau:
Hình 12. Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán
          Thực hiện chọn: “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 7.1.3
Bước 7.1.3. Nhập thông tin thanh toán
          Thông tin thanh toán: chọn thẻ ngân hàng, nhập vào số thẻ, sau đó chọn: “Thanh Toán”

Hình 13. Nhập thông tin về tài khoản thanh toán
Bước 7.1.4. Thông báo kết quả thanh toán
          Sau khi chọn: “Thanh Toán” tại Bước 7.1.3
          - Nếu thông tin thanh toán không đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo như sau:

Hình 14. Màn hình thông báo thanh toán thất bại
          - Nếu thông tin thanh toán được xác thực là đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo như sau:


Hình 15. Thông báo thanh toán thành công
Bước 7.1.5. In biên lai
          Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn: “In biên lai” màn hình hiển thị như sau:

Hình 16. Biên lai thanh toán

Bước 7.2. Thanh toán qua Ngân hàng
          Sau khi chọn: “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn một Ngân hàng, chọn: “Thanh toán

Hình 17. Chọn ngân hàng để thanh toán
Bước 7.2.1. Chọn hình thức giao dịch của Ngân hàng
Sau khi chọn: “THANH TOÁN” tại Bước 7.2, màn hình hiển thị như sau:
Hình 19.Màn hình yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng
          Hệ thống thanh toán của Ngân hàng yêu cầu nhập số điện thoại và mật khẩu của tài khoản để thanh toán.
Bước 7.2.2. Chọn tài khoản thanh toán
          Nếu đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu chọn tài khoản và chấp nhận quy định thanh toán để xác nhận thanh toán.

Hình 20. Màn hình lựa chọn tài khoản và xác nhận thanh toán
Bước 7.2.3. Xác nhận thông tin thanh toán
          Sau khi chọn: “Xác nhận” tại Bước 7.2.2, hệ thống yêu cầu nhập mã OTP để xác thực thanh toán.

21. Màn hình yêu cầu nhập mã OTP để xác thực
Bước 7.2.4. Thông báo kết quả thanh toán
          Sau khi chọn: “Xác nhận” tại Bước 7.2.3. Nếu xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo thanh toán thành công như sau:

22. Màn hình thông báo thanh toán thành công
Bước 7.2.5. In biên lai
          Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn: “In biên lai


Hình 23. Biên lai thanh toán
2. Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.gov.vn
Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhậpHình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Các bước: Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7 Thực hiện như trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

 

Tác giả: Duy Khiêm (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 97 | lượt tải:63

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 769 | lượt tải:697

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 279 | lượt tải:144
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay12,649
  • Tổng lượt truy cập9,721,582
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây