HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” thể hiện nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” thể hiện nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

 •   11/08/2023 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 890
 •   Phản hồi: 0
Gần 75 năm đã qua từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), đất nước và dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước.
Chị Thị Hảm - gương phụ nữ dân tộc thiểu số học và làm theo Bác

Chị Thị Hảm - gương phụ nữ dân tộc thiểu số học và làm theo Bác

 •   09/08/2023 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 1067
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hớn Quản phát động đạt được nhiều kết quả cao, đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, gia đình liệt sĩ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, gia đình liệt sĩ

 •   26/07/2023 10:29:27 PM
 •   Đã xem: 1343
 •   Phản hồi: 0
Người cán bộ Mặt trận làm theo gương Bác

Người cán bộ Mặt trận làm theo gương Bác

 •   24/07/2023 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 1140
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 •   12/06/2023 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 3088
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tình yêu thương của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi nhân Ngày 1-6

Tình yêu thương của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi nhân Ngày 1-6

 •   31/05/2023 12:13:07 AM
 •   Đã xem: 1630
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu chuyên đề năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tài liệu chuyên đề năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   23/05/2023 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 51352
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa; xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh Bình Phước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiến hành biên soạn Chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước”.
Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại xã Lộc Quang

Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại xã Lộc Quang

 •   22/05/2023 02:37:23 AM
 •   Đã xem: 1413
 •   Phản hồi: 0
Hòa chung không khí thi đua của cả nước kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh phối hợp với chính quyền xã Lộc Quang (huyện Lộc Ninh) tổ chức chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, góp phần phục vụ Nhân dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.
Huyện Lộc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Lộc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   18/05/2023 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 1134
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế trong 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Bù Đăng: Tuyên dương 55 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2023

Bù Đăng: Tuyên dương 55 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2023

 •   18/05/2023 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0
Chiều 17/5, Huyện ủy Bù Đăng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), kết hợp tuyên dương, khen thưởng đối với 25 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm Bác năm 2023. 
Bình Long tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Bình Long tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

 •   15/05/2023 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 1017
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15-5-2023, Thị ủy Bình Long tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên địa bàn tỉnh

 •   09/05/2023 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 1073
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 08/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Kế hoạch số 149/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
“LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC” thể hiện nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

“LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC” thể hiện nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

 •   23/04/2023 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Gần 75 năm đã qua từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), đất nước và dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Chiều dài lịch sử giúp chúng ta nhận thức rõ hơn giá trị cả về lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về thi đua yêu nước nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đó không chỉ là những chỉ dẫn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước thông qua những công việc cụ thể hằng ngày trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, mà còn là sự cổ vũ, dẫn đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, văn minh.

Các tin khác

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
 • Đang truy cập86
 • Hôm nay14,303
 • Tổng lượt truy cập10,227,453
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây